Primãria Vulcan angajeazã avocat

Autoritãtile locale de la Vulcan au nevoie de avocat. Consiliul Local Vulcan a aprobat în sedinta de sãptãmâna trecutã un proiect de hotãrâre prin care urmeazã a fi angajat un avocat care sã apere interesele municipalitãtii într-un proces împotriva Curtii de Conturi.

„Este vorba de Curtea de Conturi care a venit anul trecut în decembrie si a fãcut un control. Este antamatã Primãria municipiului Vulcan, iar juristii nostri nu pot sã ne reprezinte în acest proces, iar în acest sens trebuie sã angajãm o persoanã care sã ne reprezinte în acest proces”, a spus Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.

Municipalitatea de la Vulcan nu poate fi reprezentatã de juristii primãriei în litigiul cu inspectorii de la Curtea de Conturi. “În situatii temeinic justificate, în care activitãtile juridice de consultantã, de asistentã si/sau de reprezentare, necesare autoritãtilor si institutiilor publice prevãzute la alin. (1), nu se pot asigura de cãtre personalul de specialitate juridicã angajat în aceste entitãti, pot fi achizitionate servicii de aceastã naturã, în conditiile legii, numai cu aprobarea ordonatorilor principali de credite pentru autoritãtile si institutiile publice ale administratiei publice centrale; consiliilor locale, consiliilor judetene sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pentru autoritãtile si institutiile publice ale administratiei publice locale.

Având în vedere cã în cadrul Primãriei Municipiului Vulcan, reprezentarea de cãtre personalul de specialitate nu poate fi acoperitã în toate dosarele aflate pe rolul instantelor judecãtoresti si în care Primãria Vulcan este parte, consider necesarã reprezentarea de cãtre un avocat a intereselor  Primãriei Municipiului Vulcan, la toate organele abilitate, în litigiul cu Curtea de Conturi în calitate de pârât, ce formeazã obiectului dosarului cu nr. 3757/97/2016”, se aratã în proiectul de hotãtâre.

Curtea de Conturi a constatat, anul trecut, mai multe fapte, iar edilii de la Vulcan nu sunt de acord cu raportul întocmit, astfel cã s-au adresat instantei.

Monika BACIU

Advertisements