Scolile din judet, probleme mari

La nivelul judetului functioneazã peste 300 de unitãti de învãtãmânt. Ministerul Educatiei Nationale a publicat lista integralã a unitãtilor de învãtãmânt care au autorizatii de functionare. Potrivit statisticii ministerului, la nivelul judetului Hunedoara functioneazã 308 unitãti de învãtãmânt. Doar 43 de autorizatie ISU, 244 nu au deloc si 13 au doar partial. Dintre acestea la nivelul Vãii Jiului, 38 de scoli functioneazã fãrã autorizatie ISU. În Valea Jiului cele mai multe scoli fãrã autorizatie ISU sunt la Petrosani. În ceea ce priveste autorizatiile sanitare situatia este mai bunã. La nivelul judetului doar nouã scoli nu au autorizatie sanitarã în timp ce 6 au doar autorizatie partialã.

Nu pentru toate constructiile de învãtãmânt, care functioneazã în prezent fãrã autorizatie de securitate la incendiu, este necesarã obtinerea acestui act administrativ, ci doar pentru acele constructii noi sau existente la care s-au efectuat lucrãri de dezvoltare, modernizare sau schimbare a destinatiei, si pentru care, la momentul când au fost date în exploatare, legislatia prevedea aceastã obligatie.

Monika BACIU

Advertisements