Grãdinite estivale, în Valea Jiului

Prescolarii din Lupeni si Petrila sunt asteptati la grãdinitã. Peste 700 de copii din comunitãti defavorizate din Bucuresti si alte 21 de judete din România vor beneficia de educatie prescolarã, în cadrul celor 37 de grãdinite estivale lansate astãzi de Organizatia Salvati Copiii.

Nevoia unui astfel de demers apare în contextul în care doar 52% dintre copiii români frecventeazã grãdinita, una dintre cauzele principale ale neparticipãrii fiind sãrãcia, potrivit datelor Eurostat – EUSILC. Grãdinitele vor functiona pe perioada verii, între 4 iulie si 2 septembrie, pentru a facilita cresterea nivelului de pregãtire pentru scoalã si accesul la educatie primarã, dar si pentru a preveni abandonul scolar pe termen lung al copiilor proveniti din medii defavorizate. 36 de cadre didactice care vor lucra direct cu cei mici au fost pregãtite special pentru acest program. Pânã în prezent, Salvati Copiii a integrat peste 5.500 de copii de vârstã prescolarã si a instruit peste 1.370 de educatori care lucreazã cu copii din comunitãti defavorizate.

“Salvati Copiii îsi doreste sã ofere sprijin tuturor copiilor, pentru ca acestia sã poatã porni cu sanse egale în viatã. În acest sens, accesul la educatie, începând cu integrarea copiilor în grãdinite, este crucial. Pentru a reduce decalajul la învãtãturã pentru copiii aflati în pragul excluziunii sociale, Salvati Copiii România este singura organizatie care desfãsoarã, de cinci ani, initiativa Grãdinitele estivale, parte din programul Sanse egale pentru toti copiii, într-o societate fãrã discriminare.” – Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii România. În cadrul grãdinitelor estivale sunt inclusi copiii care nu au sau nu au avut posibilitatea parcurgerii etapei prescolare, din motive socio-economice, care fie nu au fost înscrisi în sistemul de învãtãmânt, fie au fost înscrisi, dar au avut o participare redusã, aflându-se astfel în risc de abandon scolar. La sfârsitul grupelor estivale, copiii sunt înscrisi în sistemul de învãtãmânt prescolar sau scolar, în functie de vârstã, iar situatia lor educationalã este monitorizatã pe tot parcursul anului scolar.

Monika BACIU

Advertisements