Apelul la închiderea termocentralei Mintia, la stadiul de intentie

CEH doar ia în calcul sã facã apel la solutia Judecãtoriei Deva prin care s-a admis solicitarea Gãrzii de Mediu privind sistarea activitãtii termoncentralei Mintia. În luna mai a acestui an, Judecãtoria Deva a admis solicitarea Gãrzii de Mediu prin care s-a decis suspendarea activitãtii termoncetralei de la Mintia pentru neconformarea la cerintele de mediu. Reprezentantii Complexului Energetic Hunedoara pot depune apel, dar acestia nu sunt convinsi, ci doar iau în calcul aceastã variantã.

“Încã suntem în termen si intentionãm sã facem lucrul acesta (sã depunã apel-n.r.). sperãm sã reusim sã clarificãm situatia termocentralei de la Mintia, avem si o gândire pentru a rezolva aceastã problemã”, a declarat Cosmin Chiuzan, directorul general al CEH.

În solutia de la Judecãtoria Deva se arãta cã CEH poate depune apel în termen de 30 de zile de la comunicare. “Respinge ca neîntemeiatã, plângerea contraventionalã formulatã împotriva procesului-verbal de contraventie de cãtre petent prin administrator judiciar în contradictoriu cu intimata. Respinge ca neintemeiata cererea de interventie accesorie formulata de intervenientul Sindicatul Liber Independent Electrocentarle Deva-Mintia. Ia act cã nu s-au solicitat cheltuieli de judecatã. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare”,  se aratã în solutia pronuntatã la data de 12 mai de Judecãtoria Deva.  Anul trecut, termocentrala Mintia a fost sanctionatã de Garda de Mediu pentru faptul cã nu s-a conformat cerintelor europene. Cele douã termocentrale care acum sunt parte componentã a Complexului Energetic Hunedoara ar fi putut fi modernizate cu fonduri europene. Au existat fonduri europene pentru modernizarea termocentralelor, dar nu au fost accesate.

Astfel, acum Complexul Energetic Hunedoara se aflã pus în fata unei situatii care pare a fi fãrã iesire. În schimb s-au împrumutat bani pentru a realiza proiectele de conformare la cerintele de mediu. În anul 2014 oficialii ministerului Energiei, de la acea vreme, sustineau cã termocentrala Mintia va fi retehnologizatã. Au avut loc si deplasãri în China pentru a-i convinge pe chinezi sã investeascã în energia româneascã. Totul a fost oprit. AGA de la CEH nu a aprobat demararea lucrãrilor pentru reabilitarea grupurilor de la Mintia, desi a atribuit contractului chinezilor de la China National Electric Engineering CO Ltd (CNEEC). Pentru a se alinia directivelor europene, termocentrala Mintia ar fi trebuit sã fie modernizatã, însã acest lucru nu a fost fãcut, desi încã de prin anii 2012 au început procedurile.

“Necesitatea si oportunitatea reabilitãrii grupurilor energetice de la Societatea Complexul Energetci Hunedoara – Sucursala Electrocentrale Deva a fost determinatã atât de situatia tehnicã a acestora, cât si de Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data de 23.10.2001 privind limitarea emisiilor în atmosferã a anumitor poluanti provenind de la instalatii de ardere de dimensiuni mari. Adunarea Generalã a Actionarilor de la Complexul Energetic Hunedoara a aprobat indicatorii economico-financiari pentru acest obiectiv de investitii initial în aprilie 2012 si apoi, în iunie 2013, indicatorii economico-financiari recalculati”, se aratã în documentele Ministerului Energiei

O singurã procedurã de achizitie publicã a fost demaratã în anul 2013 prin procedura de “negociere cu publicarea prealabilã a unui anunt de participare”. Criteriul de atribuire al contractului a fost oferta cea mai avantajoasã din punct de vedere economic.

“Trebuie precizat cã raportul procedurii de achizitie a fost semnat cu observatii de cãtre reprezentantii Ministerului Finantelor Publice, unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul DGRFT Timisoara. De asemenea, obiectiuni referitoare la desfãsurarea procedurii de achizitie publicã aferentã investitiilor mentionate anterior au formulat operatori precum BILFINGER POWER SYSTEM Gmbh Germania, BABCOCK BOR4SING STEINMULER Gmbh si BABCOCK NOEL Gmbh.  La procedura de achizitie a participat un singur candidat, China National Electric Engineering Co Ltd. Ca urmare a derulãrii procedurilor de achizitie a fost semnat un desemnatã câstigãtoare oferta companiei CNEEC. Contractul de lucrãri a fost semnat în data de 12.09.2014 de directorul general al CEH. Adunarea Generalã a Actionarilor CEH nu a aprobat nici demararea procedurii de achizitie a lucrãrilor si nici semnarea contractului de lucrãri, aceste subiecte nefiind incluse pe ordinea de zi a vreunei sedinte AGA”, se mai aratã în document.

Mai multe companii au acuzat la momentul respectiv cã documentatia nu respectã normele. “O serie de companii care au dorit sã participe la procedurile de achizitie au reclamat modul de întocmire a documentatiei de atribuire si au solicitat suspendarea procedurii pânã la solutionarea fondului cauzei. Drept consecintã, Decizia Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor nr. 685/S/C4/377 din 05.09.2013 a suspendat procedura de achizitie, iar Decizia nr. 3642/C4/3777 din 10.10.2013 a admis, în parte contestatiile formulate de companiile interesate si a dispus continuarea procedurii de atribuire dupã modificarea documentatiei”, se mai aratã în document.

Monika BACIU

Advertisements