Programul de anvelopare a clãdirilor continuã la Petrosani

Mai multe imobile din municipiul Petrosani vor fi cuprinse într-un porgram de anvelopare termicã.

Au fost aprobate criteriile de prioritizare si punctajele aferente, urmând ca în cursul zilei de astãzi sã se numeascã si membrii comisiei care va stabili ordinea intrãrii la finantare. Pentru stabilirea punctajelor au fost elaborate patru criterii.  “Vechimea blocului/gradul de degradare – 20 puncte, contributia în bani a proprietarilor -50 puncte, materialul din care este construit blocul – 20 puncte si taxele si impozitele plãtite la zi de cãtre proprietari -10 puncte”, sunt criteriile care stau la baza stabilirii punctajelor pentru atragerea finantãrilor.  Existã si o altã prevedere, astfel cã imobilele care sunt dotate cu lift au prioritate la finantare.  “Blocurile de locuinte din municipiul Petrosani, prevãzute cu lift, vor face obiectul unei cereri de finantare distincte, criteriile de  prioritizare si punctajele fiind aceleasi cu cele de la articolul precedent”, se mai aratã în proiect. Imobilele urmeazã a fi anvelopate prin atragerea de fonduri europene, în cadrul programului de dezvoltare 2014 – 2020.

Monika BACIU

Advertisements