Controale derulate de ITM Hunedoara

Inspectorii de muncã au urmãrit respectarea Legii dialogului social si a Legii privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Controalele au avut un caracter de informare si nu s-au lãsat cu amenzi pentru angajatori.

Actiunile de control au avut loc la finele lunii trecute, iar inspectorii de muncã din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncã Hunedoara au vizat verificarea respectãrii de cãtre angajatori a prevederilor Legii 62/ 2001, legea dialogului social. Conform prevederilor acestei legi, angajatorii (autoritãti si institutii publice precum si persoane juridice care au mai mult de 20 de salariati) au obligatia de a initia negocierea acestor contracte colective de muncã.

Au fost controlati în perioada amintitã un numãr de 30 de angajatori, din acestia 18 nu au initiat negocierea contractelor colective (din care 4 institutii si autoritãti).

”Nu au fost aplicate sanctiuni contraventionale, rolul controalelor fiind acela de a atrage atentia angajatorilor asupra prevederilor legislative referitoare la contractele colective de muncã si a rãspunde astfel sesizãrilor si doleantelor organizatiilor sindicale adresate Inspectiei Muncii Bucuresti. A fost dispusã o mãsurã unui angajator referitor la începerea negocierii cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor a contractului colectiv de muncã la nivel de unitate”, a precizat Istrate Sorin Gabriel, consilier comunicare si relatii publice din cadrul ITM Hunedoara. Totodatã, în cadrul campaniei au fost controlati 14 angajatori cu peste 50 de angajati care, conform legii, ar trebui sã angajaeze si persoane cu handicap sau sã achite o taxã lunarã. Din cei 14 angajatori controlati sapte aveau încadrate în baza unor contracte individuale de muncã persoane cu handicap, patru plãteau lunar sumele datorate conform legii, iar un angajator achizitiona produse si servicii de la unitãti protejate.

Maximilian Gânju

Advertisements