Si ei mai trebuie sã învete

Stiu de anul acesta ca sã poatã sã înceapã sã învete. Este vorba despre examenul de definitivat care a fost stabilit si publicat în Monitorul Oficial. Data limitã pentru încheierea inspectiilor la clasã este 17 iunie 2016, urmînd ca pe 4 august, candidatii sã sustinã proba scrisã. Proba scrisã contine subiecte de specialitate, metodica predãrii, pedagogie si elemente de psihologia educatiei, iar nota obtinutã la proba … mai departe

Advertisements