Retrocedãri fãrã noimã / Mina scoalã de la UPET a rãmas doar pe hartã

Mina scoalã a Universitãtii din Petrosani a rãmas doar pe hartã. Institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului a detinut un spatiu care simula conditiile din subteran si unde studentii de la Facultatea de Mine puteau face practica. Acum, mina scoalã a rãmas doar pe harta Universitãtii pentru cã aceastã locatie a fost retrocedatã, ajungând astfel în proprietatea unei persoane fizice care si-a clãdit o casã în zonã. “Mina scoalã nu mai existã pentru cã a intrat în perimetrul unei proprietãtsi private care s-a extins. Nbu a fost probabil fãcutã la timp întabularea terenului si deocamdatã este împrejmuitã proprietatea respectivã unde a fost mina scoalã. Exista o oportunitate foarte … mai departe

Advertisements