Nici ISC nu respectã regulile de constructie / Bãtaie de joc la adresa persoanelor cu handicap locomotor

Rampa pentru persoanele cu handicap de la Inspectoratul de Stat în Construtii, realizatã în bãtaie de joc. Sunt locuri unde existã construite rampe pentru persoanele cu handicap, însã majoritatea dintre acestea nu sunt accesibile persoanelor pentru care au fost realizate. Cel mai elocvent exemplu în acest sens, este rampa de la sediul Inspectoratului de Stat în Constructii, adicã la acea institutie care trebuie sã vegheze la respectarea normelor în construtie. … mai departe

Advertisements