Crestinii o sãrbãtoresc astãzi pe Sfînta Cuvioasa Parascheva

10Sfînta Parascheva este pomenitã în fiecare an pe 14 octombrie. În jurul acestei date, zeci de mii de pelerini merg la Iasi pentru a se închina la moastele Sfintei Parascheva.

Sfînta Parascheva s-a nãscut în secolul al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe tãrmul Mãrii Marmara, în apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune cã pe cînd avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o bisericã cuvintele Mîntuitorului: „Oricine voieste sã vinã dupã Mine sã se lepede de sine, sã-si ia crucea si sã-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o determina sã-si dãruiascã hainele sale sãracilor.

Dupã o vreme se retrage în pustie. Urmînd sfaturile unor vietuitori alesi, se îndreaptã spre tinutul Pontului, oprindu-se la mãnãstirea Maicii Domnului din Heracleea, unde va rãmîne cinci ani. De aici a plecat spre Tara Sfîntã, în dorinta de a-si petrece restul vietii în locurile sfinte.

Dupã ce a vãzut Ierusalimul, s-a asezat într-o mãnãstire de cãlugãrite în pustiul Iordanului. Din putinele stiri privitoare la viata ei, aflãm cã într-o noapte, pe cînd avea 25 de ani, un înger i-a spus în vis, sã se reîntoarcã în locurile pãrintesti. Sfîntul Varlaam scrie în Cazania sa: „Sã lasi pustia si la mosia ta sã te întorci, cã acolo ti se cade sã lasi trupul pãmîntului si sã treci din aceastã lume cãtre Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fãrã sã spunã cuiva cine este si de unde vine. Aici, împãcatã cu sine, cu oamenii si cu Dumnezeu, si-a dat sufletul. A fost îngropatã ca o strãinã. Potrivit traditiei se spune cã un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare.

Valurile l-au aruncat la tãrm, iar un sihastru care trãia acolo, a rugat pe niste crestini sã-l îngroape dupã rînduiala crestineasca. Sãpînd deci o groapã, au aflat trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit si plin de mireasmã. Cu toate acestea, au pus alãturi de ea si trupul corãbierului.

10-1Dar în noaptea urmãtoare, unuia din crestinii care sãpaserã groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arãtat în vis o împãrãteasã, sezînd pe un scaun luminat si înconjuratã de îngeri, iar unul dintre acestia îl mustra pentru cã n-a scos din groapã trupul Cuvioasei Parascheva. Iar împãrãteasa pe care o vãzuse în vis ” si care nu era alta decît Cuvioasa Parascheva ” i-a poruncit sã ia degrabã trupul ei si sã-l aseze undeva la loc de cinste. Credinciosii au înteles cã este un semn dumnezeiesc, fapt pentru care au luat trupul Cuvioasei din mormînt si l-au asezat în biserica Sfintii Apostoli din Kallicrateia.

Îndatã au avut loc vindecãri minunate în urma rugãciunilor care se fãceau lîngã cinstitele sale moaste.

Vasile Lupu ctitorind la Iasi biserica „Sfintii Trei Ierarhi” si amintindu-si de Ioan Asan, care la vremea sa a strãmutat moastele Prea Cuvioasei Parascheva de la Epivat la Tarnovo, de Alexandru cel Bun care a adus moastele Sfîntului Ioan cel Nou de la Cetatea Alba la Suceava, a fãcut demersurile necesare la Patriarhia din Constantinopol ca moastele Sfintei Parascheva sã fie strãmutate la Iasi. La sfîrsitul secolului al XIX-lea, moastele sfintei au fost mutate în Catedrala Mitropolitanã din Iasi.

Traditiile si obiceiurile respectate de credinciosii ortodocsi de Sfînta Parascheva.

Ziua de Sfînta Parascheva este praznic al mortilor pomeniti, se împart lipii, vin si must.

– De Sfînta Parascheva nu se lucreazã, nici la serviciu si nici în casã, pentru a te feri de pericolul bolilor de ochi si durerilor de cap;

– La tarã, bãtrînii nu fãceau nici focul de Sfînta Parascheva.

– De Sfînta Parascheva nu se spalã si nici nu se coase, altfel te alegi cu negi la mînã. Fetele tineau la aceastã superstitie pentru a rãmîne cinstite, iar bãtrînii, pentru belsug. Ea apare în vise si împãrtãseste leacuri populare celor bolnavi sau îi atinge cu toiagul pe cei care nu respecta avertismentele ei;

– De Sfînta Parascheva nu se mãnîncã nuci, castraveti si poame în formã de cruce;

– De Sfînta Parascheva se poate prezice vremea: dacã ziua de 14 octombrie este frumoasã sau mohorîtã, tot asa vor fi si celelalte sãrbãtori de peste an. Iar dacã zilele de toamna de pînã acum nu au fost ploioase, este semn cã iarna se va lãsa curînd. – Încep pregãtirile de iarnã si se obisnuieste sã se cumpere cojoace, paturi; Sfînta Cuvioasa Parascheva (cunoscutã si ca Paraschiva) este sfînta ocrotitoare a Moldovei.

Sfînta Parascheva este cunoscutã în popor cã Sfînta vineri, personaj des întîlnit în basmele românilor.

Potrivit Bisericii Ortodoxe Române, cuvioasa Parascheva a sãvîrsit numeroase vindecãri miraculoase si alte minuni în timpul vietii sale.

Sfînta Parascheva este sãrbãtorita si în alte state cu o puternicã comunitate ortodoxã, cã Grecia si Bulgaria.

Advertisements