Investitia de peste 200 de milioane de euro de la CEH, blocatã de contestatari

6Investitiile de la Complexul Energetic Hunedoara, blocate de contestatari. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a admis la începutul acestei luni cererea de suspendare formulatã de BILFINGER POWER SYSTEMS GmbH, BABCOCK BORSIG STEINMÜLER GmbH si BABCOCK Nöell GmbH si a suspendat procedura de atribuire a contractului de „Lucrãri la termocentrala Deva privind reabilitarea grupului nr. 4 si instalatii de desulfurare pentru grupurile nr. 3 si nr. 4”, organizatã de cãtre S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A., pînã la solutionarea fondului cauzei.

Pe 2 septembrie, cele trei firme reprezentate prin SCA Voicu & Filipescu, au constestat procedura de negociere cu publicarea prealabilã a unui anuntde participare, organizatã de autoritatea contractantã S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A, solicitînd, în principal, modificarea documentatiei de atribuire, iar în subsidiar, anularea procedurii de atribuire.

Contractul prevede lucrãri la termocentrala Deva privind reabilitarea grupului nr. 4 si instalatii de desulfurare pentru grupurile nr. 3 si nr. 4 ce constau în reabilitarea grupului nr. 4, cu o valoare estimatã 532.719.280 lei (119.476.360 euro), din care proiectare 7.000.000 lei (1.570.000 euro), executie 474.146.600 lei (106.339.630 euro), costul creditului 29.502.680 lei (6.616.730 euro). Valoarea estimatã totalã cuprinde cheltuieli diverse si neprevãzute de 22.070.000 lei, (4.950.000 euro). Ponderea acestor cheltuieli reprezintã un procent de 5% din valoarea lucrãrilor ce se supun achizitiei. În cadrul contractului ar urma sã fie realizate instalatii de desulfurare pentru grupurile nr. 3, valoarea estimatã 206.438.130 lei (46.298.830 euro), din care proiectare 2200000 lei (493400 euro), executie 178.375.930 lei (40.005.370 euro), costul creditului 16.890.000 lei (3.787.820 euro). Valoarea estimatã totalã cuprinde cheltuieli diverse si neprevãzute de 8.972.200 lei (2.012.240 euro). Ponderea acestor cheltuieli reprezintã un procent de 5% din valoarea lucrãrilor ce se supun achizitiei. Pentru instalatiile de desulfurare pentru grupurile nr. 4. Valoarea estimatã 167.886.494 lei (37.652.500 euro), din care proiectare 2200000 lei (493400 euro), executie 144254540 lei (32352800 euro), costul creditului 14150454 lei (3.173.600 euro). Valoarea estimatã totalã cuprinde cheltuieli diverse si neprevãzute de 7.281.500 lei (1.633.100 euro). Ponderea acestor cheltuieli reprezintã un procent de 5% din valoarea lucrãrilor ce se supun achizitiei. Practica de achizitii publice a Voicu & Filipescu a crescut semnificativ în ultimii ani ca volum si valoare a proiectelor asistate, avocatii firmei abordînd în principal domeniile energiei, al serviciilor medicale si serviciilor informatice. La momentul în care au fost demarate procedurile de licitatie, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Daniel Andronache, a subliniat importantã acestor lucrãri, fãrã de care începînd cu anul 2016 Termocentrala Mintia nu va primi avizul de mediu. Fãrã aceste tehnologii se încalcã prevederile de mediu stabilite de Uniunea Europeanã, iar termocentrala va avea probleme în functionare.

Voicu & Filipescu a asistat clientul în toate etapele procedurii de achizitie publicã organizatã în scopul atribuirii acestui contract, încã de la depunerea ofertei în cadrul procedurii. Rezultatul initial al procedurii a fost contestat de cãtre Babcock Noell GmbH, avocatii firmei obtinînd pentru client clasarea pe locul întîi ca urmare a reevaluãrii de cãtre autoritatea contractantã a ofertei depuse si ulterior desemnarea acestuia drept cîstigãtor al licitatiei.

Babcock Noell GmbH nu este la primul proiect de desulfurare a gazelor de ardere la termocentrale pe piata româneascã, societatea cîstigînd în 2011 un proiect similar la Isalnita, în valoare de 76 milioane Euro plus TVA, fiind si atunci asistati de echipa de avocati specializati a Voicu & Filipescu. Voicu & Filipescu este una dintre cele mai importante firme de avocaturã de business din România în privinta cifrei de afaceri si a pozitiei pe piatã. În prezent, echipa firmei include peste 50 avocati, consultanti si angajati, experienta avocatilor Voicu& Filipescu fiind recunoscutã international de ghiduri legale de renume precum Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000.

6-1

6-2

Monika BACIU

Advertisements