Solicitare pentru 2014 / Deputatul Cristian Resmeritã cere bani pentru continuarea lucrãrilor la drumul lui Bãsescu

10Continuarea lucrãrilor la drumul lui Bãsescu, aduse la cunostinta lui Dragnea. Deputatul PSD din Colegiul de Vest Valea Jiului, Cristian Resmeritã îi solicitã vicepriministrului, LiviuDragnea deblocarea fondurilor pentru continuarea lucrãrilor la drumul  denumit generic drumul lui Bãsescu. Necesitatea continuãrii lucrãrilor este datã si de faptul cã Defileul Jiului este în reabilitare.

”În acest moment, cu sprijinul Guvernului, una din cele mai importante cãi de acces în Valea Jiului, respectiv Defileul Jiului, a intrat într-un amplu proces de reabilitare si modernizare, ca urmare a licitatiei organizate de Compania Nationalã de Autostrãzi si Drumuri Nationale fapt ce ajutã foarte mult la dezvoltarea zonei. În aceste conditii, vã rog domnule vicepriministru, având în vedere cã în curând va începe procedura de aprobare a proiectului legii bugetului de stat pe anul 2014, sã aveti în vedere alocarea sumelor necesare continuãrii finantãrii investitiilor la DN 66A pe tronsonul Câmpu lui Neag-Herculane si vã rog sã luati toarte mãsurile care se impun, ca acest drum sã fie finalizat în cel mai scurt timp, având în vedere cã aceatã nouã cale de acces ar asigura o deschidere a Vãii Jiului cãtre zona de vest a tãrii si ar avea o contributie determinantã la dezvoltarea economicã durabilã a zonei, grav afectatã de închiderea minelor”, se aratã în interpelarea adresatã de Resmeritã lui Dragnea.

Drumul lui Bãsescu ar fi putut fi una dintre alternativele care ar fi putut face legãtura dintre Valea Jiului si sudul tãrii. De ani de zile se vorbeste despre realizarea drumului care face legãtura dintre Câmpu lui Neag si Herculane însã nici pânã în prezent acesta nu a fost finalizat.

Protestul ecologistilor

Ecologistii au protestat de mai multe ori împotriva construirii acestui drum. În anul 2011, ecologistii au depus la Ministerului Mediului raportul privind anumite observatii în cadrul contrastudiului de biodiversitate la DN 66A si au cerut stoparea actualei proceduri de eliberarea acordului de mediu. A fost pentru prima datã în Romania când s-a realizat un contrastudiu de biodiversitate pentru un proiect de investitii.

Rezultatele observatiilor fãcute de activistii de la Agent Green, din anul 2010, arãtau la momentul respectiv cã tronsonul 3 al drumului national 66A, care mãsoarã 19 km, ar urma sã afecteaze semnificativ ariile protejate si habitatele prioritare pe care le traverseazã, adicã 2.552 hectare din ultimul Peisaj Forestier Intact din zona de climã temperatã a Europei, adãpostit în muntii Retezat, Godeanu, Tarcu si Vâlcan ar fi compromise.

Lucrãri stopate din lipsã de fonduri10-1

Din lipsã de fonduri, drumul spre Herculane nu se mai realizeazã anul acesta. Reprezentantii Departamentului pentru Infrastructurã si Investitii strãine precizeazã mai multe aspecte referitoare la situatia drumului care face legãtura dintre Valea Jiului si Herculane.

”În urma informatiilor primite de la Compania Nationalã de Autostrãzi si Drumuri Nationale România vã comunicãm faptul cã în vederea realizãrii unei legãturi directe între bazinul Vãii Jiului si bazinul Vãii Cernei, între zona municipiului Petrosani (pe DN 66) si zona localitãtii Bãile Herculane, s-a identificat un traseu compus din douã tronsoane de drumuri forestiere, care prin modernizare la nivel de drum national, puteau satisface aceastã cerintã. Din studiul efectuat de specialistii în domeniu, a rezultat necesitatea realizãrii unor lucrãri ample de reparare si modernizare a traseului respectiv (…) Prin hotãrârea Guvernului României (…) s-a aprobat clasificarea unor sectoare de drum forestier aflate ãn poprietatea publicã a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor, ca drum national DN 66A (…). Prin Hotãrârea Guvernului (…) s-a aprobat achizitia dintr-o singurã sursã de cãtre Regia Autonomã Administratia Nationalã a drumurilor din România a executiei lucrãrilor pentru repararea si întretinerea sectorului de drum dintre localitãtile uricani-Câmpul lui neag-Bãile Herculane”, se aratã în documentele de la Departamentul pentru Infrastructurã si Investitii Strãine.

În momentul de fatã nu existã nici alte variante ocolitoare viabile. Majoritatea drumurilor care fac legãtura dintre Valea Jiului si sudul tãrii sunt în reparatii, acestea nefiind accesibile în totalitate pentru autovehicule.

Monika BACIU

Advertisements