Explozie la Preparatia Petrila

Una dintre cele mai vechi preparatii de cãrbune din Valea Jiului a fost aproape demolatã. Cei care au câstigat licitatia pentru ecologizarea zonei, au reusit, dupã mai bine de douã zile în care au încãrcat explozibil între ziduri, sã dãrâme o parte a constructiei.

A fost o cantitate impresionatã de exploziv si o clãdire construitã în anii comunismului care nu s-a lãsat doborâtã usor. O parte a constructiei a fost dislocatã si zeci de oameni au asistat la acest eveniment asteptat de douã zile.

Clãdirea a servit ani la rând pentru prepararea cãrbunelui si încã s-au mai arãtat nostalgici dupã acele vremuri. „Ce a construit Ceausescu, abia dacã reusesc sã demoleze acum. Am lucrat la preparatie si apoi la minã, dar sunt mâhnit de ceea ce vãd acum. E istoria pe care noi am clãdit-o si mã simt revoltat”, spune un bãrbat care s-a disponibilizat de la mina Petrila si acum privea trist spre constructia care se pregãtea sã sarã în aer. Altii s-au limitat doar la a privi fascinati la eveniment.

Directorul minei Petrila, Constantin Jujan a spu4_1sites cã aceasta a fost una dintre primele preparatii din Europa, iar acum va ajunge istorie. Asta dupã zeci de ani în care era sortatã huila si trimisã spre termocentrale, desigur, dupã un procedeu de spãlare. „În 1927 a fost pusã în functiune prima uzinã de preparare. Din ea se mai pãstreazã azi douã turnuri de apã. În 1927, aici era a doua mare  uzinã de preparare din lume cu o capacitate de 320 tone de huilã pe orã. Ulterior s-a modernizat. În 1982 a fost pusã în functiune o uzinã nouã”, a declarat Constantin Jujan, directorul minei Petrila.

Totul a fost functional pânã în anii 2000, când, din ratiuni ecologice si economice, s-a renuntat la aceastã preparatie si de atunci a fost o adevãratã ruinã. „În 2003

s-a renuntat la prepararea cãrbunelui, din cel putin douã motive.  Pe de o parte, pentru cã piata de desfacere era asiguratã de cãrbunele enrgetic si pentru termocentralã nu mai era asiguratã o piatã de desfacere, iar al doilea considerent a fost cel ecologic. Uzina de preparare era un poluant al Jiului”, a mai adãugat Jujan.

De demolarea constructiei se ocupã o firmã din Timisoara si acestia s-au angajat sã radã de pe suprafata pãmântului constructia.

Diana Mitrache

Advertisements