Deputatul Monica Iacob Ridzi sustine amendamente în valoare de aproape 20.000 de miliarde lei vechi

Deputatul Monica Iacob Ridzi sustine amendamente în valoare de aproape 20.000 de miliarde lei vechi pentru proiectele comunitãtii din Petrosani, Petrila si Aninoasa

Dezbaterile din Comisia de Buget Finante a Camerei Deputatilor pe tema adoptãrii Legii Bugetului de Stat pentru anul 2013 a constituit principala activitate a deputatului Monica Iacob Ridzi în prima sãptãmânã de activitate parlamentarã din actuala legislaturã.

Consecventã principiului sãu politic de a sustine proiectele comunitãtii locale din care face parte, Monica Iacob Ridzi a elaborat o serie de amendamente, pentru continuarea unor proiecte de dezvoltare a localitãtilor din Colegiul sãu, dar si ale Vãii Jiului, în general. „Am lucrat intens, în ultima sãptãmânã, în comisiile de specialitate si ulterior în Comisia de Buget Finante a Camerei Deputatilor, din care fac parte, pentru a dezbate amendamentele prin care am incercat  sã obtin  bani în plus pentru comunitãtile din Colegiu, bani necesari pentru realizarea unor proiecte necesare locuitorilor din Petrosani, Petrila, Aninoasa”, declarã deputatul Monica Iacob Ridzi.

Cumulat, valoarea amendamentelor propuse de deputatul Monica Iacob Ridzi este de 19.245,5 miliarde de lei vechi. Amendamentele vizeazã asigurarea resurselor financiare necesare pentru continuarea unor proiecte aflate deja în diverse stadii de implementare, dar si începerea altora noi, cel putin la fel de necesare.

Spre exemplificare, iatã doar câteva din amendamentele propuse de cãtre deputatul Monica Iacob Ridzi, în vederea cuprinderii lor în Legea Bugetului de Stat pentru anul 2013:

– se propune majorarea bugetului Ministerului Economiei cu suma de 500 miliarde de lei vechi pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea Domeniului Schiabil în zona turisticã Parâng”;

– se propune majorarea bugetului Ministerului Sãnãtãtii cu suma de 13.200 de miliarde de lei vechi pentru reparatii capitale si aparaturã medicalã la Spitalul de Urgentã Petrosani;

– se propune majorarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 80 miliarde de lei vechi pentru reabilitarea Gãrii din Petrosani;

– se propun mai multe amendamente la bugetul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice în vederea realizãrii unor lucrãri de infrastructurã, dupã cum urmeazã:

· întocmirea studiilor de fezabilitate pentru constructia unui bloc ANL în Aninoasa;

· constructia unui bloc de locuinte sociale cu 60 de apartamente în Aninoasa;

· reabilitarea caselor de colonie din Aninoasa;

· constructia unui bloc de locuinte sociale în municipiul Petrosani;

· continuarea anvelopãrii blocurilor din municipiul Petrosani;

· constructia unui numãr de douã blocuri ANL în municipiul Perosani;

· finalizarea celor 4 blocuri de locuinte sociale în Petrila;

· finalizarea bazinului de înnot din municipiul Petrosani;

· reabilitarea strãzilor în orasul Aninoasa si reparatii drum str. Libertãtii nr. 85-145 în orasul Aninoasa;

· asfaltare drum sat Rãscoala în orasul Petrila;

· reabilitarea Complexului Sportiv Anena din Aninoasa;

· extinderea retelei de canalizare din orasul Petrila si înlocuirea retelei de alimentare cu apã a Coloniei Brãtianu din Petrila;

· extinderea si modernizarea Cãminului cultural de la Jiet – Petrila;

– se propun mai multe amendamente la bugetul Ministerului Educatiei Nationale, în vederea finalizãrii mai multor obiective de infrastructurã, dupã cum urmeazã:

· finalizarea constructiei la Grãdinita „I.G. Duca” din Petrosani;

· constructia a douã noi crese pentru copii în municipiul Petrosani;

· construirea a douã grãdinite cu program normal în Iscroni si Aninoasa;

· executarea unor lucrãri de reabilitare a Colegiului Economic Hermes si SAM din Petrosani;

· amenajarea unei grãdinite în incinta Scolii generale nr. 6 Petrila;

· constructia unei sãli de sport aferente  Colegiului National Carmen Sylva (Liceul de Informaticã) din Petrosani;

· efectuarea de reparatii capitale la Scoala generalã nr. 6 Petrila;

– se propune majorarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru sustinerea lucrãrilor de constructie a Catedralei ortodoxe „Sf. Ilie” din Petrosani, dar si pentru finantarea unor lucrãri de renovãri si reparatii la Biserica ortodoxã „Sf. Varvara din Petrosani si Biserica ortodoxã „Sf. Nicolae” din Petrosani.

Mentionãm faptul cã, pe lângã aceste amendamente, deputatul Monica Iacob Ridzi a solicitat aprobarea resurselor financiare necesare pentru dezvoltarea activitãtii sportive de performantã, prin suplimentarea programului „Promovarea sportului de performantã” cu suma de 1500 miliarde lei vechi, si cu alte 25 de miliarde de lei vechi pentru dezvoltarea activitãtii sportive de mase, prin programul „Sportul pentru toti”.

Din pãcate, în cadrul dezbaterilor Legii Bugetului de Stat pentru anul 2013 din Comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor, toate amendamentele parlamentarilor Opozitiei au fost respinse de majoritatea USL.

Deputatul Monica Iacob Ridzi apreciazã însã cã, în cadrul dezbaterilor din plenul Parlamentului, care încep astãzi (marti, 5 februarie), toti  deputatii vor întelege cã sustinerea acestor proiecte ale comunitãtilor locale din Valea Jiului sunt nu doar proiecte asumate de deputatul Monica Iacob Ridzi, ci promisiuni electorale care au figurat în programul electoral al tuturor candidatilor, indiferent de culoarea lor politicã, în campania electoralã de la finele anului trecut.

„Eu voi încerca sã-i conving pe colegii mei parlamentari, în cadrul dezbaterilor în plen a Legii Bugetului, cã amendamentele depuse de mine se bazeazã nu doar pe acele promisiuni pe care toti reprezentantii clasei politice le-au fãcut oamenilor din Colegiul pe care-l reprezint, ci pe acele proiecte absolut necesare pentru dezvoltarea Vãii Jiului. De aceea, îi invit cu toatã deschiderea pe colegii mei din Parlament, sã voteze favorabil pentru amendamentele propuse de mine, cu convingerea cã nu fac nimãnui un favor, ci rãspund doar în mod corect cerintelor locuitorilor din Petrosani, Petrila si Aninoasa”, a declarat deputatul Monica Iacob Ridzi.

Advertisements