Utilaj de forat pentru INSEMEX

INSEMEX achiziționează un „Utilaj de forat cu motor termic pe senile sau roti cu platforma transport cu accesorii”. 211.500 lei este suma alocată pentru utilaj. În cadrul contractului se vor presta si servicii de instruire/ școlarizare personal, instalare, punere în funcțiune și probe tehnologice, accesorii necesare punerii in functiune cat si servicii de transport la sediul beneficiarului ”Utilaj de forat cu motor termic pe senile sau roti cu platforma transport cu accesorii, va fi achizitionat pentru a creste calitatea activitatii de cercetare in cadrul laboratorului, prin modernizarea infrastructurii laboratorului, care va permite îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; evitarea migrării metanului spre suprafață; creşterea siguranței zonelor de la suprafață afectate de inchiderea minelor; cat si creşterea nivelului de securitate şi sănătate în muncă”, arată documentul. Autoritatea contractanta va achizitiona acest echipament pentru a putea realiza evidențierea emisiilor de metan din lucrările miniere închise și observarea lor privind posibilitatea migrării metanului spre suprafață . ”Având în vedere specificul temei din cadrul proiectului nucleu EXTOX 2 intitulat: ,,Dezvoltarea tehnicilor și metodelor de prevenire a formării atmosferelor explosive și/sau toxice specific zonelor industriale“ este necesară achizitionarea utilajului de forat cu motor termic deoarece, pentru efectuarea de găuri de sondă, prin care se propune urmărirea migrației metanului din subteran spre suprafață”, mai arată documentul. Acest utilaj de forat cu motor termic pe senile sau roti cu platforma transport cu accesorii se va achizitiona in cadrul Programului Nucleu de cercetare-dezvoltare EXTOX 2.

Monika BACIU

Advertisements