Plan pentru protecția socială

Oferirea de sprijin adecvat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, reducerea fenomenului violenței în rândul copiilor, continuarea procesului de dezinstituționalizare/prevenire a instituționalizării în paralel cu și în baza extinerii și înbunătățirii serviciilor bazate pe comunitate atât în mediul urban cât și în mediul rural sunt câteva din principalele direcții de acțiune ale CJ Hunedoara în ceea ce privește sectorul social. Consilierii județeni au adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021. Potrivit raportului DGASPC Hunedoara, numărul de copii aflați cu măsură de plasament la rude/alte familii comparativ la sfârșitul anului a scăzut în 2020 la 428, față de 479 în anul 2019. Și numărul copiilor cu măsură de protecție de plasament la asistent maternal a înregistrat o ușoară scădere, la sfârșitul anului 2015 față de 225 la sfârșitul anului 2019. ”Procesul de dezinstituționalizare a copiilor a continuat și în anul 2020, astfel că numărul copiilor aflați într-un serviciu de tip rezindețial a scăzut și în anul 2020 ajungând la 103 copii/tineri în servicii DGASPC și 216 în servicii ONG față de 127 în servicii DGASPC și 236 în servicii ONG în anul 2019. Redefinirea serviciilor de tip rezidențial, reorganizarea acestora, interzicerea plasării copiilor 0-7 ani în servicii de tip rezidențial, aspecte introduse de modificările la Legea 272/2004 privind proecția și promovarea drepturilor copilului sunt principalele motive care au dus la scăderea numărului copiilor cu măsură de protecție într-un serviciu de top rezidențial”, arată DGASPC Hunedoara. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituția publică înființată în subordinea CJ Hunedoara care are rolul de a asigura la nivel județean aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități precum și a altorpersoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Monika BACIU

Advertisements