CJ Hunedoara centralizează ideile de proiecte pentru Pactul Ecologic European

Județul Hunedoara este unul din cele șase județe din România selectate de Comisia Europeană pentru a beneficia de Fondul pentru Tranziție Justă, un instrument creat de UE pentru acele regiuni care vor fi cele mai afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, vizată de Pactul Ecologic European. La 11 decembrie 2019, Comisia a adoptat o comunicare privind Pactul ecologic european, în care își prezintă foaia de parcurs către o nouă politică de creștere pentru Europa. Această politică de creștere se bazează pe obiective climatice și de mediu ambițioase și pe procese participative, care reunesc cetățenii, orașele și regiunile în lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru protecția mediului. În concordanță cu obiectivul realizării neutralității climatice a UE până în 2050 într-un mod eficient și echitabil, Pactul ecologic european a propus un Mecanism pentru o tranziție justă, care include un Fond pentru o tranziție justă, pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă. Mecanismul pentru o tranziție justă se va axa pe regiunile și sectoarele cele mai afectate de tranziție, având în vedere dependența lor de combustibilii fosili, sau procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră. Unele sectoare vor cunoaște un declin, înregistrând o reducere ireversibilă a producției economice și a nivelurilor de ocupare a forței de muncă pentru activitățile economice cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră sau care se bazează pe producția și utilizarea combustibililor fosili, în special a cărbunelui, în timp ce alte sectoare cu niveluri ridicate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru care pot fi găsite alternative tehnologice la procesele cu intensitate mare a carbonului, în vederea menținerii producției economice și a creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, vor trebui să treacă printr-o transformare. Mecanismul pentru o tranziție justă va veni în completarea contribuției substanțiale a bugetului UE prin toate instrumentele relevante în mod direct pentru tranziție, în special Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”) și Fondul social european Plus („FSE+”). Obiectivul acestui Mecanism constă, astfel, în sprijinirea investițiilor necesare pentru a ajuta teritoriile în care efectele negative ale tranziției sunt cele mai pronunțate la nivel economic și social, în vederea combaterii și atenuării disparităților regionale. Teritoriile vizate includ, în primul rând, regiunile carbonifere, care vor fi cel mai afectate de PEE, dar și alte regiuni intens industrializate care vor face obiectul transformării proceselor industriale având ca obiectiv o tranziție reușită. La nivel național, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) este Autoritate de Management pentru Programul Operațional Tranziție Justă, fiind responsabil cu elaborarea și implementarea programului. ”Pentru accesarea acestor fonduri, este necesară elaborarea unui Plan pentru Tranziție Justă a Județului Hunedoara, care va cuprinde principalele investiții preconizate pentru tranziția economică și socială a județului. Planul este elaborat într-un cadru larg partenerial, coordonat de Consiliul Județean Hunedoara. La acest moment, Consiliul Județean Hunedoara se află în etapa de colectare a potențialelor idei de proiecte care pot fi dezvoltate utilizând fondurile puse la dispoziție prin Fondul pentru Tranziție Justă”, informează subprefectul județului Hunedoara, Oana Andreea Biriș. Toți potențialii beneficiari interesați pot completa o fișă de proiect, direct pe site-ul web al Consiliului Județean Hunedoara, la link-ul https://www.cjhunedoara.ro/…/553-consultare-publica-2021. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va realiza ulterior analiza privind eligibilitatea și oportunitatea proiectelor propuse.

Monika BACIU

Advertisements