Modernizarea sistemului de iluminat din Vulcan, la faza proiectării

A utoritățile locale din municipiul Vulcan au scos la licitație un contract în valoare de 316.458 lei care prevede Servicii de realizare a documentației tehnico-economice faza D.T.A.C. + P.T. pentru investiția „Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Vulcan”. Contractul este finanțat din fonduri europene. ”Se vor achiziționa serviciile de proiectare, verificare tehnică de calitate și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a lucrărilor pentru investiția ”Modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Vulcan” – Cod SMIS 126463 Prestarea serviciilor cuprinde două etape: – Etapa I : Întocmirea documentațiilor tehnico-economice. În această etapă se vor întocmi documentațiile tehnico-economice pentru următoarele faze de proiectare: – Proiect tehnic și detalii de execuție (P.Th.+ D.E.); – Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.); – Documentație tehnică pentru Organizarea Execuției ( D.T.O.E.); – Documentații tehnice necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv documentația pentru obținerea soluției de racordare la rețeaua electrică pentru lucrările de extindere; – Actualizarea documentației topografice la faza P.Th.+D.E. – Verificarea pentru cerințele tehnice de calitate. – Etapa II : Servicii și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor. În această etapă se vor presta serviciile de asigurare a asistenței tehnice din partea proiectantului pe întreaga durată a execuției lucrărilor, proiectantul asigurând supervizarea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție și se va întocmi documentația As Build”, arată documentul. Obiectivele specifice proiectului sunt: modernizarea sistemului de iluminat public prin instalarea a 1.787 corpuri de iluminat, extinderea sistemului de iluminat public în zonele iluminate insuficient sau deloc, asigurarea protecției mediului și a dezvoltării durabile prin instalarea a 8 surse de energie regenerabilă pentru iluminatul public, implementarea unui sistem de telegestiune, creșterea nivelului de iluminare mediu conform standardului european SR-EN 13201:2015, scăderea consumului anual de energie din iluminat public cu peste 52%, scăderea estimată a gazelor cu efect de seră cu peste 52% și creșterea siguranței traficului rutier și pietonal.

Monika BACIU

Advertisements