Activități derulate prin Centrul Universitar de Inovare Socială și Antreprenoriat Studențesc ,,EU – ANTREPRENOR”

C entrul Universitar de Inovare Socială și Antreprenoriat Studențesc ,,EU – ANTREPRENOR” al Universității din Petroșani a luat naștere odată cu implementarea Proiectului „EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”.

Înainte de a deveni operațional acest centru, a fost proiectat un model inovativ de parteneriat cu agenții economici în baza căruia urmau a fi organizate și desfășurate toate activitățile din cadrul proiectului. Centrul a fost amenajat și dotat modern și are sediul în corpul D al Universității, la etajul 1.
De la primele acțiuni derulate prin acest centru începând cu luna ianuarie 2020 și până actualmente au fost organizate și desfășurate următoarele activității:
l Încheierea a 24 de Acorduri de parteneriat cu agenții economici din diverse domenii precum: Producerea şi comercializarea echipamentelor individuale de protecţie și semnalizare rutieră, comerțul cu amănuntul, al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, a mobilei și a accesoriilor de mobilier, aparatură de uz casnic, echipamente, tehnologie și produse de curăţat, în magazine specializate; Comerț și turism; Comerțul cu amănuntul, al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, a mobilei și a accesoriilor de mobilier, aparatură de uz casnic, echipamente, tehnologie și produse de curăţat, în magazine specializate; Transporturi terestre de călători, interne și internaționale; Comercializarea produselor agricole; Plasarea forței de muncă, organizarea de cursuri de formare profesională cu diplome recunoscute în toată Uniunea Europeană, servicii de consultanţă în resurse umane și scriere de proiecte cu finanțare europeană; Fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de proiectarea pentru drumuri, arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică; Fabricarea de mobilă; Lucrări de construcții; Comercializarea echipamentelor și accesoriilor pentru fitness, a echipamentelor pentru sport și activități în aer liber; Comercializarea produselor nealimentare; Comercializarea mașinilor de numărat bani și a altor echipamente necesare sistemului bancar și instituțiilor de credit, cât și efectuarea de servicii de reparații și întreținere; Fabricarea sucurilor naturale; Televiziune și massmedia; Comercializarea produselor în restaurante; Activități generale (nespecializate) de curățenie a tuturor tipurilor de clădiri cum ar fi: birouri, case sau apartamente, fabrici, magazine, instituții publice, alte imobile comerciale și profesionale și clădiri rezidentiale, din următoarele orașe: Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Grecești – jud. Dolj, Tg. Jiu, Țicleni și Turceni – jud. Gorj, Simeria, Deva, București, Rm. Vâlcea, Horezu. Marea majoritate a agenților economici cu care au fost încheiate aceste parteneriate au ca administratori absolvenți ai Universității din Petroșani. De asemenea, au fost încheiate acorduri de parteneriat cu 18 instituții de învățământ preuniversitar, cum ar fi: Licee tehnologice în diverse domenii, printre care: transport feroviar, forestier; Colegii naționale, economice, tehnice și auto, din următoarele orașe: Petroșani, Uricani, Vulcan, Lupeni, Simeria, Deva, Tg. Jiu, Turceni, Slatina, Filiași, Rm. Vâlcea, Horezu, Câmpia Turzii și Comănești – jud. Bacău, ai căror elevi au participat la activități precum: vizite ale elevilor și caravane antreprenoriale.
l Au fost organizate și desfășurate 13 schimburi de experiență cu antreprenori ai firmelor cu care au fost încheiate acordurile de parteneriat, la care au participat 250 de studenți din anii terminali ai programelor de studii – licență, înscriși în grupul țintă, cadre didactice din grupul țință și experții – cadre didactice din proiect, în cadrul cărora antreprenorii invitați și-au prezentat afacerea pe care o administrează și evoluția activității lor de la momentul demarării afacerilor și până actualmente când au devenit antreprenori de succes, ocazie cu care au avut loc schimburi de informații și opinii interesante între antreprenorii invitați și studenții participanți.
Organizarea și desfășurarea a 12 ateliere antreprenoriale cu antreprenorii firmelor cu care au fost încheiate acordurile de parteneriat, la care au participat 235 de studenți din anii terminali ai programelor de studii – licență, înscriși în grupul țintă, cadre didactice din grupul țință, experții – cadre didactice din proiect, antreprenorii invitați, în cadrul cărora studenții participanți au făcut o serie de propuneri pentru ideile lor de afaceri, ce au constat într-o serie de idei cu specific în domeniul în care se pregătesc studenții și care au vizat firme ce operează în domeniul industriei, agriculturii și serviciilor.
Organizarea și desfășurarea a 8 caravane antreprenoriale cu elevii de la instituțiile de învățământ preuniversitar cu care au fost încheiate acordurile de parteneriat, la care au participat 850 elevi, 95 de studenți din anii terminali ai programelor de studii – licență, înscriși în grupul țintă, cadre didactice din grupul țință, experții – cadre didactice din proiect, 15 antreprenorii invitați și profesorii de la licee, ori colegii. Aceste caravane antreprenoriale au avut drept scop prezentarea pachetului educaţional al Universităţii din Petroșani, a posibilităţilor de angajare după finalizarea studiilor de licenţă şi de interacţiune a elevilor cu cadrele didactice și ceilalți participanți.
Organizarea și desfășurarea a 9 vizite ale elevilor de la instituțiile de învățământ preuniversitar cu care au fost încheiate acordurile de parteneriat, la care au participat 150 de elevi, studenți din anii terminali ai programelor de studii – licență, înscriși în grupul țintă, cadre didactice din grupul țință, experții – cadre didactice din proiect și profesori de la respectivele licee. În cadrul acestei activități au fost prezentate, atât obiectivele proiectului ,,EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”, cât și beneficiile pentru elevi în urma vizitei online la Universitatea din Petroșani, identificate din prezentarea ofertei educaţionale pentru cele trei facultăţi, prin intermediul vizionării clipurilor promoţionale cu facilităţile pe care le pune la dispoziţie Universitatea.
Concluzia desprinsă din activitățile desfășurate în cadrul acestui centru este aceea că vor contribui la dezvoltarea de abilități antreprenoriale în rândul studenților din grupul țintă, creşterea șanselor acestora de a-și înființa afacerea proprie sau de a ocupa un loc de muncă la o entitate economică în domeniu dobândirii competențelor antreprenoriale. Toate aceste aspecte, vor avea un impact semnificativ asupra creşterii ratei de ocupare a absolvenților din regiunea noastră, care au participat la activitățile din cadrul proiectului, stoparea migrației iar îmbunătățirea cunoștințelor dobândite pe parcursul activităților din proiect vor genera deschiderea de noi afaceri.
Expert evaluare inovare și parteneriate:
Conf. univ. dr. ec. Ciurea Maria

Advertisements