CA-ul de la SNIM funcționează ILEGAL

C onsiliul de Administrație al Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului funcționează ILEGAL. Sunt doar patru membri în Consiliul de Administrația, deși legea prevede clar că în consiliile de administrație trebuie să fie un număr impar de membri. Directorul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, Daniel Sîrb cunoaște problema, a semnalat-o forurilor de specialitate, însă Consiliul de Administrație este peste director ca putere de decizie.
”Eu am ridicat această problemă la secretarul de stat, Dan Brăgan, am vorbit despre acest lucru. La acea masă mai era și domnul Mihalache tot din minister care mi-a explicat că va lua unele măsuri, dacă vor fi cinci persoane sau trei, dacă cineva va pleca. În momentul acelei discuții mi s-a explicat că cel care poate decide în această problemă este președintele de CA. Dacă președintele de CA își asumă acest număr par, trebuie să facem așa. Eu nu pot face mai mult pentru că peste mine ca director general este Consiliul de Administrație. În acest moment nici eu nu am o liniște sufletească din cauza acestui lucru dar în ceea ce mă privește pe mine absolut toate documentele care ajung spre aprobare în CA sunt întocmite foarte bine. Eu nu pot lua această decizie în ceea ce privește numărul de membri în CA”, a declarat Daniel Sîrb, directorul general al SNIMVJ.
În cazul companiilor de stat, Legea nr. 31/1990 (art. 137) prevede că societatea pe acţiuni este administrată de unul sau mai mulţi administratori, numărul acestora fiind întotdeauna impar. Când sunt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie. Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare sunt administrate de cel puţin trei administratori. Numărul administratorilor este stabilit de către acţionari prin actul constitutiv sau prin adunările generale ale acţionarilor. Legea prevede un număr minim de administratori doar pentru societăţile pe acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare. Pentru aceste din urmă societăţi, legea impune minimum trei administratori.
Monika BACIU

Advertisements