Bugetul județului Hunedoara, supus spre aprobarea consilierilor județeni

Consilierii județeni sunt convocați în ședință, la finalul acestei săptămâni. Unul din cele mai importante puncte vizează adoptarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024. Proiectul Bugetului CJH pentru anul 2021 prevede venituri totale de 353.857,00 lei, cheltuielile fiind estimate la aceeași valoare. Cele mai importante venituri ale CJH provin din sume provenite de la Uniunea Europeană în contul unor plăți efectua­te și al unor prefinanțări pentru proiecte europene (154.524,00 lei), sume defalcate din TVA (100.314,00 lei), cote și sume defalcate din impozitele pe venit (68.520,00 lei), subvenții de la bugetul de stat (28.917,00 lei) etc. În ceea ce privește cheltuielile, în proiectul de buget supus dezbaterii publice, CJH estimează că cei mai mulți bani vor avea ca destinație cofinanțarea unor proiecte europene (92.869,00 lei), cele de asigurări și asistență socială (69.510,00 lei), cele pentru cultură, sport și religie (59.423,00 lei), cele pentru sănătate (28.667,00 lei), învățământ (9.931,00 lei) etc. Urmează ca apoi să fie aprobate bugetele instituțiilor din subordinea CJ Hunedoara.

Monika BACIU

Advertisements