Salvarea activelor CEH, ecuație cu multe necunoscute

M inisterul Energiei lucrează încă la un plan pentru salvarea unora dintre activele Complexului Energetic Hunedoara. CEH este unul dintre operatorii economici din domeniul utilităților din portofoliul Ministerului Energiei și unul dintre producătorii de energie electrică, care cu o capacitate instalată de 1.225 MW, este cel mai mare producător de energie electrică din partea de nord vest a României. Cel puțin la nivel teoretic, pentru că practic situația este total dezechilibrată. Din cele 6 blocuri energetice ale CEH, grupul nr. 4 de 150 MW din componența CET Paroșeni este sinugurl retehnologizat care funcționează în conformitate cu cerințele de mediu, fiind calificat și pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem. ”Celelalte grupuri nu îndeplinesc cerințele de mediu, iar Comisia Europeană a declanșat cercetări în contextul Cauzei 2018/2202 privind Avizul motivat la adresa României în temeiul art. 258 din TFUE având în vedere nerespectarea Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale. De asemena, în anul 2018 Comisia Europeană a emis Decizia C (2018) 7308 final Restructurarea Complexului Energetic Hunediara – Punerea în aplicare a recuperării ajutorului de stat incompatibil, a prevedrilor OUG nr. 60/2019 precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și a împrumuturilor contractate de statul român de la instituțiile de credit și subîmprumutate operatorului economic, în baza căruia Complexul Energetic trebuie să returneze ajutorul de stat primit ilegal”, arată Ministerul Energiei. Datoriile Complexului Energetic Hunedoara la data de 31 decembrie 2020, conform raportului administratorului special, sunt de circa 2,4 miliarde de lei, în condițiile unui capital social de circa 350 milioane de lei. ”În prezent, la nivelul ministerului se analizează modul în care mai pot fi salvate unele active viabile din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, în contextul procesului de restructurare și de recuperare a ajutorului de stat declarat ilegal prin decizia Comisiei Europene C (2018) 7308 finaldin 8.11.2018 (…). Analizele în derulare se axează pe posibilitatea dării în plată a unora dintre activele sucursalei de la Paroșeni, inclusiv a celor 4 mine încă în funcțiune (dintre care 2, beneficiare de ajutor de stat, sunt în curs de închidere) și a posibilității tranferului unora dintre activele de la Mintia către autoritățile locale. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea unui grup nou pe gaze naturale în incinta CEH – Mintia (pentru care romgaz a finalizat studiul de fezabilitate și a demarat acțiuni privind achiziția terenurilor necesare construcției grupului)”, mai arată Ministerul Energiei. CEH nu mai are o contribuție semnificativă la nivelul Sistemului Energetic Național, iar acest lucru este recunoscut și de oficialii din Ministerul Energiei.

Monika BACIU

Advertisements