Consiliul Județean Hunedoara evaluează clădirile minei Petrila

C onsiliul Județean Hunedoara demarează procedurile pentru a cumpăra mina Petrila.

Consilierii județeni vor dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor în vederea cumpărării de către Județul Hunedoara a imobilelor care formează ”Ansamblul istoric Mina Petrila”. Până atunci, mai trebuie încă un raport de evaluare.
”În urma comunicării de către proprietar a intențiie de vânzarea imobilelor (…), Ministerul Culturii a transferat dreptul de peemțiune al statului către autoritățile publice locale. Ulterior (…), Consiliul Județean Hunedoara a comunicat Ministerului Culturii intenția de exercitare a dreptului de peemțiune în vederea cumpărării imobilelor care alcătuiesc ”Ansamblul istoric mina Petrila”. În vederea cumpărării acestor imobile este necesar, ca în prealabil, să fie realizat un Raport de Evaluare, de către un evaluator
autorizat, aflat sub contract cu Consiliul Județean Hunedoara. Având în vedere punerea în valoare a imobilelor care alcătuiesc ”Ansamblul Istoric Mina Petrila” și intenția realizării unor proiecte în scopul diversificării și reconversiei economice a Văii Jiului prin accesarea de sume de la bugetul alocat Fondului de Tranziție Justă, este motivată întocmirea unui proiect de hotărâre privind aprobarea demarării
procedurilor în vederea cumpărării de către județul Hunedoara a imobilelor care formează Ansamblul Istoric Mina Petrila și supunerea
acestuia spre analiza și aprobarea Consiliului Județean Hunedoara”, arată documentul CJ Hunedoara. Clădirile minei Petrila au o valaore totală de 2.436.999 lei, fără TVA, potrivit evaluării realizate în anul 2020.
Monika BACIU

Advertisements