Societățile din Lupeni care au nevoie de personal sezonier sunt așteptate la primărie

A utoritățile locale din municipiul Lupeni îi așteaptă pe toți întreprinzătorii de pe raza localității, fie că vorbim de persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, ori întreprinderilor familiale care au nevoie de forță de muncă, pentru a depune o solicitare în acest sens.

Potrivit primarului municipiului Lupeni, Lucian Resmeriță, potrivit legii, persoanele care solicită forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, trebuie să depună o cerere, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, cu numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere. “În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice,
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiare care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ – teritorială, denumită în continuare beneficiar de lucrări. Remunerarea activității desfășurate, norma de lucru, precum și alte obligații și
îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr.52/2011-privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, arată primarul Lucian Resmeriță.
În vederea întocmirii planului de activități sezoniere, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza administrativă a municipiului Lupeni, sunt invitate să se
prezinte la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, pentru a depune o solicitare în acest sens.
Solicitarea va fi însoțită de acte doveditoare din care să rezulte că pot desfășura activități sezoniere.
Programul de depunere a solicitărilor: de luni până vineri, orele 730-1300
Informații suplimentare, le puteți obține la :
Tel/fax: 0254560725, 0254560515 sau prin
e-mail, la adresa: primaria@e-lupeni.ro

Advertisements