Aninoasa face pași pentru realizarea centrului destinat persoanelor vârstnice

A utoritățile locale din Aninoasa continuă demersurile necesare pentru implementarea proiectului care vizează realizarea unui centru destinat persoanelor vârstnice.

Acum se are în vedere realizarea unor documentații, iar pentru acest lucru sunt necesare servicii verificare proiect faza DTAC si faza PTh, privind realizarea
obiectivului de investiții
denumit „ Centru social de zi – persoane vârstnice – Reabilitare și dotare clădire, refacere căi de acces și branșamente utilități în incin­ta obiectului de investiție”.
Sunt bani europeni cu
ajutorul cărora vă fi realizat centrul. Banii vin prin Programul Operaţional Regional.
”Motivele care au condus la solicitarea acestei finanţări sunt probleme de ordin social cu care se confruntă
persoanele vârstnice din oraşul Aninoasa şi care,
conform analizelor şi statisticilor, derivă din fondul
problemelor sociale
înregistrate la nivel naţional, scopul principal fiind acela de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor vârstnice şi de a preveni instituţionalizarea lor. În cadrul oraşului Aninoasa, populaţia este îmbătrânită din cauza faptului că tinerii au migrat către marile oraşe, dar şi din cauza faptului că natalitatea a scăzut
considerabil în ultimii ani. Majoritatea vârstnicilor nu sunt activi şi duc o viaţă sedentară. Activităţile pe care le desfăşoară în mod
curent (cei capabili) sunt în principal de natură casnică, de întrajutorare a familiei
sau activităţi agricole de subzistenţă”, arată documentaţia.
Potrivit statisticilor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la 1 ianuarie 2012 populaţia tânără din Aninoasa, mai exact categoria 0-14 ani, a fost în număr de 818 şi reprezenta circa 16% din totalul populaţiei, în timp ce numărul persoanelor vârstnice (65 de ani şi peşte) a fost de 543, reprezentând aproximativ 10,86% din totalul populaţiei. Situaţia s-a schimbat în anul 2018, iar potrivit raportării Institutului Naţional de Statistică, ponderea populaţiei tinere şi a celei vârstnice este aproximativ egală, undeva la 13% din totalul populaţiei.
”Scopul serviciului social concretizat prin centrul de zi pentru persoanele vârstnice este de prevenire şi de
limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială,
promovând participarea
persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane. Din punct de vedere al contextului social, proiectul se adresează
persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani şi peste, care se află în risc de
excluziune socială sau dependenţă”, mai arată documentaţia. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 31 mai 2022.
Cosmin BACIU

Advertisements