O firmă din Bistrița a solicitat anularea unui contract al Primăriei Petrila

O firmă din Bistrița a solicitat Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor anularea unei licitații a Primăriei Petrila. Contractul prevede eficientizarea energetică a unor clădiri de pe raza localității.
” Prin contestația neînregistrată și nedatată la emitentă, transmisă prin mijloace electronice (e-mail) și prin poștă, în original, înregistrată la Consiliu (…) KES BUSINESS SRL, cu sediul în municipiul Bistrița (…), a contestat adresa nr. 23945/24.08.2020, reprezentând comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire „simplificată”, online, fără etapă finală de licitație electronică, a contractului de achiziție publică de servicii având ca obiect „Achiziție servicii întocmire Proiect Tehnic, Detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul «Eficientizare termică clădiri rezidențiale oraș Petrila etapa VIII» – Cod SMIS 120905”, cod CPV 7132000-1 (Rev.2), inițiată de ORAȘUL PETRILA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr. 196, județul Hunedoara și a solicitat „admiterea contestaţiei cu consecinţa: anulării adresei nr. 23945 din 24.08.2020 prin care ni se aduce la cunoştinţă că oferta noastră a fost declarată respinsă, în temeiul art. 134 alin. (5) din HG nr. 395/2016 şi totodată s-a declarat oferta depusă de ofertantul BUILDING & FIRE DESIGN SRL ca fiind câştigătoare; anulării deciziei autorităţii contractante prin care oferta subscrisei a fost declarată respinsă; obligării autorităţii contractante la reluarea procedurii de achiziţie prin reevaluarea ofertei subscrisei de la etapa verificării admisibilităţii acesteia”, arată documentele CNSC. CNSC a respins contestația formulată de bistrițeni.
”Respinge, ca inadmisibilă, contestația formulată de KES BUSINESS SRL, în contradictoriu cu ORAȘUL PETRILA, în calitate de autoritate contractantă, pentru neconstituirea cauțiunii, conform prevederilor legale”, arată decizia CNSC.
Cosmin BACIU

Cosmin BACIU

Advertisements