Studii pentru închiderea gropii de gunoi de la Vulcan

102.521 de lei alocă CJ Hunedoara pentru întocmirea studiilor de fezabilitate privind închiderea depozitului neconform de deșeuri de la Vulcan. Consiliul Judeţean  Hunedoara a aprobat în luna iulie, un proiect de investiţii care prevede închiderea ecologică a gropii de gunoi din municipiul Vulcan, în Valea Jiului, valoarea lucrărilor fiind estimată la 21,6 milioane lei, fără TVA.

Proiectul va fi realizat în baza unui parteneriat cu autoritatea locală din municipiul Vulcan pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes public.

Tema de proiectare propusă de conducerea CJ Hunedoara vizează executarea de lucrări pe o suprafaţă de 49.935 mp, unde depozitarea deşeurilor este sistată din anul 2016, dar care fiind un depozit activ, trebuie închis de urgenţă în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană.

Potrivit autorităţilor judeţene, depozitul va fi ecologizat prin implementarea unui sistem de închidere completă. În cadrul proiectului sunt preconizate, printre altele, lucrări de extragere şi ardere a biogazului, respectiv degazarea corpului depozitului, lucrări pentru etanşarea suprafeţei, realizarea de canale colectoare, rigole şi bazin colector pentru ape meteorice, executarea de drumuri perimetrale.

Un proiect similar de colaborare cu autorităţile locale, pe tema închiderii unor gropi de gunoi neconforme cu normele de mediu, se derulează şi în oraşul Uricani, valoarea lucrărilor fiind de 3,9 milioane lei.

Până acum, CJ Hunedoara a realizat sau finanţează lucrări în curs de execuţie în infrastructură rutieră, apă-canal, mediu, patrimoniu cultural, turism şi protecţie socială, în baza unor acorduri de asociere cu autorităţile locale din Hunedoara, Orăştie, Brad, Uricani, Petroşani, Lupeni, Vulcan, Geoagiu, Simeria, Călan, Ţara Haţegului şi precum şi în majoritatea zonelor rurale.

Cosmin BACIU

Advertisements