Actualitate

7500 de lei sanctiuni în domeniul alimentar

Perioada sãrbãtorilor de iarnã a adus unora dintre comerciantii de produse alimentare sanctiuni.
Reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare Hunedoara au efectuat, în perioada 20.12.2017- 05.01.2018, controale în domeniul sigurantei alimentelor si a sãnãtãtii/bunãstãrii alimentelor de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara.
“În urma controalelor efectuate au fost dispuse în domeniul sigurantei alimentelor 3 sanctiuni  contraventionale în valoare de 7500 lei si 15 avertismente. Principalele neconformitãti pentru care s-au dispus sanctiunile contraventionale si avertismentele au fost urmãtoarele:  etichetare defectuoasã sau lipsa acesteia, depozitare necorespunzãtoare, manipularea necorespunzãtoare a  produselor alimentare, neîntretinerea corespunzãtoare a spatiilor si ustensilelor din dotare”, aratã o informare DSVSA Hunedoara.
În domeniul sãnãtãtii si bunãstãrii animalelor în urma controalelor efectuate au fost aplicate 9 avertismente. Principalele neconformitãti pentru care s-au dispus avertismentele a fost urmãtoarele: nu a fost notificat medicul veterinar privitor la animalele nou introduse în exploatatie, comercializarea animalelor în târguri fãrã sã fie însotite de toate documentele sanitar veterinare legale.
Monika BACIU