75 de disponibilizãri la SNIMV

 

75 de persoane vor înceta raporturile de muncã la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului.  Guvernul a aprobat proiectul de hotãrâre privind aprobarea alocãrii unei sume din bugetul asigurãrilor pentru somaj pe anul 2018 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiazã persoanele  disponibilizate de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
“Planul de  disponibilizare prevede a fi disponibilizate prin concediere colectivã în trimestrul III anul 2018, un numãr de 75 persoane si a fost supus aprobãrii conducerii executive si neexecutive a  societãtii precum si actionariatului  societãtii. Sumele necesare acordãrii drepturilor persoanelor disponibilizate de cãtre societate sunt prevãzute în Bugetul de venituri si cheltuieli al societãtii aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.256/24.04.201”, aratã documentul aprobat de Executiv. Prin proiectul de act normativ se  propune aprobarea alocãrii sumei de 424 mii lei din bugetul asigurãrilor pentru somaj pe anul 2018 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare  persoanelor disponibilizate de Societatea de Închideri Mine Valea Jiului S.A
Monika BACIU

Un comentariu la „75 de disponibilizãri la SNIMV

Comentariile sunt închise.