70 de ani de educatie de nivel superior si aproape 50.000 de absolventi

Universitatea din Petrosani aniverseazã 70 de ani de existentã. În cele sapte decenii au fost pregãtiti aproape 50.000 de studenti. Doar câteva universitãti se pot mândri cu o asemenea descendentã atestatã prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiintare a „Scoalei de Ponti si Sosele, Mine si Arhitecturã”.
“În 1948 s-a înfiintat, la Petrosani, Institutul Cãrbunelui si de atunci au început sã se pregãteascã specialisti cu studii superioare în Petrosani, urmând ca în 1957 tot ceea ce însemna învãtãmântul superior minier sã se reuneascã la Petrosani, si cel de la Bucuresti, Timisoara, Brad. În acest an aniversãm 70 de ani de învãtãmânt superior minier la Petrosani si mai aniversãm 150 de ani de minerit industrial în Valea Jiului”,  a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.
Conducerea Universitãtii din Petrosani va marca cei 70 de ani de existentã printr-un eveniment special. Vor fi tipãrite medalii, dar si o monografie care va cuprinde numele tuturor absolventilor institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului.
“În data de 10 mai vom face o aniversare la care sunt invitate personalitãti din lumea stiintificã, culturalã, politicã, administrativã. Am invitat toti rectorii din tarã, conducerea ministerului, personalitãti din cercetare. Dorim sã marcãm acest eveniment pentru a constientiza tot ce înseamnã intelectualitatea din România, cã la Petrosani existã traditie în învãtãmântul superior, s-a fãcut si se face un învãtãmânt de nivel national si european, sã arãtãm cã noi, desi am început, cu învãtãmântul în domeniul minier pe care îl continuãm si rãmânem singurii în România, avem si alte specializãri care se cautã si care duc faima acestei scoli peste tot unde absolventii nostri lucreazã. Ne gândim, cu aceastã ocazie, sã omagiem atât dascãlii, absolventii, sã dãm o altã conjuncturã si o altã aurã acestei zone, Valea Jiului, care pe lângã activitatea industrialã de traditie are o Universitate, are un institut de cercetãri de nivelul INSEMEX si acestea constituie niste repere de care trebuie tinut cont. Vrem sã editãm o medalie jubiliarã, care sã marcheze existenta învãtãmântului superior. Vom mai edita o monografie în care se regãsesc toti absolventii universitãtii din 1948 si pânã în prezent”,  a mai spus sursa citatã.
Dacã la început, studentii erau pregãtiti în domeniul minier, acum la Universitatea din Petrosani functioneazã trei facultãti, care înglobeazã 24 de specializãri la licentã.
“Am pornit de la traditia minierã si a mers pe douã facultãti, Facultatea de Inginerie Minierã si Facultatea Masini si Instalatii Miniere, iar dupã 1989 – 1990 Universitatea s-a diversificat. În anul 1993 s-a înfiintat Facultatea de Stiinte, iar cele douã facultãti au început sã aibã din ce în ce mai multe specializãri, ajungând sã avem 24 de specializãri la licentã, 18 domenii de master si 5 domenii de doctorat. Tendinta noastrã este de a ne adapta specializãrile si continutul programelor la studii la cerintele pietei fortei de muncã si de aceea învãtãmântul modern înseamnã colaborarea cu beneficiarii, cu firmele, cu marile corporatii, cu institutiile publice”, a mai precizat rectorul Universitãtii din Petrosani.
Peste 50 de mii de absolventi au fost pregãtiti în cei 70 de ani de existentã. Universitatea din Petrosani îsi asumã  misiunea de a pregãti  specialisti în diferite domenii tehnice, economice si sociale, capabili de a utiliza cunostinte stiintifice, tehnice si cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic si social-cultural al societãtii românesti si al lumii contemporane.
Monika BACIU

Un comentariu la „70 de ani de educatie de nivel superior si aproape 50.000 de absolventi

  • 6 februarie 2018 la 20:33
    Permalink

    La multi ani Universitatea Petrosani !

Comentariile sunt închise.