4 Decembrie – Ziua Sfintei Mari Mucenite Varvara

Pe aceste meleaguri, cultul Sfintei Mari Mucenițe Varvara datează de la începuturile mineritului când minerii polonezi şi ruteni din Bucovina, cehi, austrieci, germani şi unguri, dar şi slovaci şi români din imperiul Austro-Ungar au colonizat Valea Jiului, în perioada 1868-1896.
De atunci şi pânǎ astǎzi, în Valea Jiului și pretutindeni unde  mineritul reprezintă tradiție, ziua de 4 decembrie este dedicată omagierii Sfintei Varvara – ocrotitoarea minerilor.
Ne alăturăm, cu gânduri bune și pline de smerenie, tuturor vocilor care, în această zi, înalță rugă către Sfânta Varvara să-i aibă mereu în grija sa pe bravii noștri mineri și familiile lor.
CRISTIAN ROȘU
Administrator special al CEH-SA