350 de elevi bursieri, la Petrila

Consiliul Local al orasului Petrila urmeazã a aproba numãrul si cuantumul burselor pentru elevii din învãtãmântul preuniversitar de stat, pentru al doilea semestru al anului scolar 2017-2018.  Un numãr de 350 de elevi vor beneficia de burse, majoritatea fiind însã burse sociale.
“Tinând cont de posibilitãtile financiare ale institutiei, considerãm cã numãrul burselor posibil de acordat pe semestrul al II-a, a anului scolar 2017-2018 sunt urmãtoarele: pentru scoala Gimnazialã ID Sîrbu Petrila si unitãtile de învãtãmânt arondate; burse de ajutor social – 67, în cuantum de 60 lei/elev/lunã, burse de merit – 16, în cuantum de 80 lei/elev/lunã, burse de performantã – 4, în cuantum de 120 lei/elev/lunã. Pentru Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi Petrila si unitãtile de învãtãmânt arondate: burse de ajutor social – 220, în cuantum de 60 lei/elev/lunã, burse de merit – 43, în cuantum de 80 lei/elev/lunã”, aratã documentul.
Fatã de primul semestru al anului scolar, numãrul beneficiarilor a scãzut de la 407 beneficiari, la 350 de beneficiari. Elevii sunt stimulati astfel sã învete sau sã nu abandoneze cursurile, în cazul celor care beneficiazã de burse sociale.
Monika BACIU

Advertisements