20 IULIE – Ziua Lucrãtorului din Serviciile Publice de alimentare cu apã si de canalizare

„Apã, tu esti nu numai necesarã vietii, ci esti însãsi viata”- Antoine  de Saint – Exupery
Apa Sev Valea Jiului sãrbãtoreste pe data 20 iulie, asemeni tuturor operatorilor de servicii publice de acest tip din România, Ziua lucrãtorului din serviciile publice de alimentare cu apã si de canalizare.
Prevãzutã prin Contractul Colectiv de Muncã pe ramurã, Ziua lucrãtorului din serviciile publice de alimentare cu apã si de canalizare aduce în atentia opiniei publice rolul pe care oamenii care muncesc în cadrul societãtilor de distributie a apei  potabile, îl au în viata comunitãtilor locale. Noi, la Apa Serv Valea Jiului, ne-am strãduit sã ne îndeplinim cât mai bine acest rol, asa cum am cãutat sã informãm permanent cetãtenii asupra activitãtilor pe care le depunem în acest domeniu vital  pentru viata fiecãruia dintre noi.
Sãrbãtoarea din 20 iulie reprezintã un alt moment de bilant, în fata cãruia avem toate motivele sã fim mândri. Activitatea operatorului regional de apã potabilã din Valea Jiului este una performantã si ridicatã din punct de vedere al calitãtii serviciilor oferite. De asemenea, strãdaniile noastre de a performa în cresterea constantã a calitãtii serviciilor este concretizatã în accesarea unor sume importante  de bani europeni, nerambursabili, pentru reabilitarea si modernizarea retelelor si pentru  extinderea zonelor de furnizare a apei potabile. La finalul acestui program de investitii, Apa Serv Valea Jiului va putea asigura alimentarea cu apã potabilã pentru aproape 100% din gospodãriile din regiunea Vãii Jiului.
Pentru a ajunge la o astfel de performantã, operatorul serviciilor de alimentare cu apã  potabilã din Valea Jiului a înteles potentialul major al utilizãrii  fondurilor europene si, beneficiind tocmai de implicarea si profesionalismul angajatilor sãi, a reusit sã atragã aceste finantãri. Astfel, dacã în urmã cu un deceniu, încã existau foarte multe zone, urbane sau rurale, din perimetrul acestei regiuni în care cetãtenii nu beneficiau de apã curentã – un serviciu necesar pentru siguranta si confortul  oamenilor si obligatoriu pentru statutul European  al tãrii noastre – în prezent doar câteva zone izolate nu sunt încã racordate la reteaua publicã de  alimentare cu apã  potabilã.
”Peste 40 de milioane de euro au fost utilizate, în acest scop, în prima etapã a proiectului European privind extinderea retelelor de apã si canalizare din Valea Jiului, în cadrul unui proiect de succes nu doar pentru noi, ci apreciat la nivelul întregii tãri si dat drept exemplu de bune  practice în utilizarea fondurilor europene de cãtre oficialii europeni, iar alte 90 de milioane de euro ne sunt deja alocati pentru etapa a doua a acestui proiect, care este în derulare. Meritul este al întregului colectiv Apa Serv, care a fost împreunã de la începutul proiectului si pânã la implementarea acestuia”, spune Cristian Andrei Ionicã, directorul operatorului de apã din Valea Jiului.
Cu ocazia Zilei  lucratorului din serviciile publice de alimentare cu apã si de canalizare,  conducerea Apa Serv Valea Jiului transmite întregului colectiv de salariati multumiri  pentru activitatea depusã, cu responsabilitate, profesionalism si consecventã, repere care constituie parte importantã din succesul acestei companii si din aprecierile primite din partea beneficiarilor. ” Împreunã, putem sã-i asigurãm pe cetãtenii Vãii Jiului cã ne  propunem sã rãmânen acelasi partener serios, preocupat de cresterea constantã a calitãtii  serviciilor oferite  populatiei din Valea Jiului asa cum ne dorim sã pãstrãm pozitia  noastrã de seriozitate în relatiile cu toti partenerii si beneficiarii. Tuturor, de Ziua lucratorului din serviciile publice de  alimentare cu apa si  de canalizare,  le  transmitem ”La multi ani !”, spune Cristian Andrei Ionicã, directorul Apa Serv Valea Jiului.
Biroul de Presã Apa Serv Valea Jiului