[ 1,8 milioane de lei pentru reparațiile locomotivelor Diesel ]

C omplexul Energetic Hunedoara alocă 1,8 milioane de lei pentru reparațiile locomotivelor Diesel Hidraulice din dotarea PrestServ. Au mai fost organizate astfel de proceduri, însă, nu a fost depusă nicio ofertă. ”Locomotiva 125-307 necesită reparație de tip RG în anul 2021, înscriere în Registrul Național al Vehiculelor feroviare (RNV), obținere de aviz pentru prelungirea duratei normale de funcționare în urma reparației planificate și autorizate pentru acces pe infrastructura feroviară publică. Locomotiva 92 53 0 810841-2 , locomotivă de rerzervă, necesită reparație de tip R.G în anul 2021, obținere aviz pentru prelungirea duratei normale de funcționare în urma reparației planificate și autorizate pentru acces pe infrastructura feroviară public”, arată documentul CEH. 18 noiembrie este data limită pentru depunerea ofertelor. Reparațiile planificate constau in demontări totale, curățiri, verificări, controale, măsurători, recondiționări, înlocuiri, teste, etalonări, probe la toate instalațiile locomotivelor sau ale componentelor acestora. ”Toate aceste operații se efectuează cu scopul restabilirii stării tehnice a locomotivelor și conduc la îmbunătățirea parametrilor funcționali ai acestora. În urma efectuării reparațiilor programate, locomotivele trebuie să atingă și să realizeze, în cadrul întregii lor perioade de exploatare (5 ani) următoarele condiții tehnice de calitate: caracteristicile și performanțele inițiale constructive, cheltuieli de întreținere și exploatare reduse, aspect satisfăcător”, mai arată documentul.

Monika BACIU