172 de burse pentru elevii din învãtãmântul special oferite de Consiliul Judetean Hunedoara

Consiliul Judetean Hunedoara  a dispus repartizarea fondurilor destinate plãtii burselor pentru elevii care frecventeazã învãtãmântul special. Trei unitãti scolare din judet, între care una din Valea Jiului sunt vizate de mãsura CJH.
Elevii care frecventeazã cursurile institutiilor de învãtãmânt special din judetul Hunedoara, vor beneficia în semestrul I de studiu al anului scolar 2018/2019, de burse de  ajutor social, respectiv burse medicale din partea Consiliului judetean Hunedoara, potrivit unui proiect aprobat de forul legislativ judetean, proiect initiat de presedintele CJH Mircea Flaviu Bobora. Cuantumul acestor burse a fost stabilit la suma de 200 lei/elev/lunã, în raport cu  integralitatea efectuãrii de cãtre elevi a activitãtilor scolare. Bursele au fost repartizare cãtre Centrul de Pedagoge Curativã Simeria – 98 de burse; Centrul de Educatie Incluzivã ”Rudolf Steiner” Hunedoara – 53 de burse si Scoala Gimnazialã ”I. G. Duca” Petrosani – 21 de burse.
Monika BACIU