13 angajati, evaluati pentru managementul performant în administratia publicã

13 angajati ai Primãriei municipiului Vulcan au trecut printr-o evaluare în ceea ce priveste managementul performant în administratia publicã. Pe 22 august 2018 a avut loc la sediul UAT Municipiul Vulcan instruirea celor 13 angajati din cadrul primãriei care au fost selectati evaluatori voluntari CAF.

“Aceastã subactivitate este parte a Activitãtii 2 – Introducerea CAF ca instrument de management al calitãtii si performantei în cadrul proiectului “Management  performant în administratia publicã din Municipiul Vulcan”. Principalele subiecte abordate de consultantul extern expert CAF au fost: – Despre Modelul CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de functionare a institutiilor publice), initiat de Reteaua Administratiei Publice Europene si lansat în 2000 ca primul instrument de management al calitãtii dezvoltat de cãtre sectorul public pentru sectorul  public; – Procedura Operationalã AUTOEVALUARE SI PLAN ÎMBUNÃTÃTIRI CAF VULCAN; – Chestionar online CAF – structurã, criterii, subcriterii, mod de  completare, exemple”, aratã autoritãtile locale de la Vulcan.  Cei 13 evaluatori CAF urmeazã sã completeze chestionarul online CAF de autoevaluare a UAT Municipiul Vulcan. Completarea acestui chestionar de autoevaluare este parte a procesului CAF de autoevaluare a institutiei, a cãrui principal rezultat este realizarea unui plan de actiuni de îmbunãtãtire a activitãtii UAT Vulcan pe doi ani, punct de plecare în drumul spre calitate al institutiei si implicit de asigurare a unor servicii de calitate superioarã pentru comunitate. Proiectul “ Management performant în administratia publicã din Municipiul Vulcan” vizeazã consolidarea capacitãtii administrative a Unitãtii administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara pentru sustinerea unui management performant prin implementarea si utilizarea sistemelor ISO si a instrumentului CAF aplicabile administratiei locale, aplicabile administratiei locale, în concordantã cu ”Planul de actiuni pentru implementarea etapizatã a managementului calitãtii în autoritãti si institutii publice 2016-2020”, este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativã Cod SIPOCA 79 si are ca beneficiar UAT Municipiul Vulcan.
Monika BACIU