12 hunedoreni vor primi ajutoare de urgență de la Guvern

G uvernul a adoptat un proiect privind acordarea de ajutoare de urgență familiilor și
persoanelor care se află în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și pentru alte situații deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

Aceste ajutoare de urgență se suportă din fondurile prevăzute cu această destinație în
bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Sumă totală este de 1.381.600 lei iar banii vor fi împărțiți unui număr total de 431 familii și persoane.
La nivelul județului Hunedoara sunt cuprinși 10 beneficiari, suma alocată fiind de 39.500 lei. Totodată, în județul Hunedoara doi beneficiari vor primi suma de 8500 de lei pentru depășirea situației de necesitate cauzate afectate de incendii. Familiile pentru care se propune acordarea de ajutoare de urgență au membri cu grave afecțiuni de sănătate, care necesită tratamente medicale de durată și intervenții chirurgicale costisitoare, care nu sunt suportate în totalitate de către casele județene de asigurări de sănătate, precum și respectarea regimurilor alimentare recomandate de medici.
Monika BACIU

Advertisements