[ Cameră de termoviziune pentru detecția scurgerilor de gaze, achiziționată de INCD INSEMEX Petroșani ]

I NCD INSEMEX Petroșani își lărgește paleta de echipamente. Astfel, institutul de
cercetare a acționat și o cameră de termoviziune pentru detectia scurgerilor de gaze. 100.000 de lei a fost valoarea investiției,
iar sursa de finanțare
o constituie progarmul Nucleu – EXTOX 2.

Noul echipament ajunge la Laboratorul Cooperări și Proiecte Internaționale. Laboratorul dispune de un potenţial tehnic şi ştiinţific optim pentru a asigura obţinerea unor rezultate valide: aparate şi
echipamente de înaltă performanţă, reactivi de
calitate, metode de asigurare a calităţii rezultatelor,
personal calificat.
” Prin achiziționarea produsului, o dată cu moderni­zarea infrastructurii laboratorului se vor crea premisele pentru utilizarea unor instrumente moderne de detectare de la distanță a scurgerilor de aer/gaze din instalațiile industriale,
pericole invizibile care pot periclita echipamentele și viețile lucrătorilor din
industriile cu pericol de atmosfere explozive. Echipamentul nou achiziționat va contribui de asemenea la consolidarea capacității institutului de investigare a evenimentelor de tip explozie, atât în
mediul industrial, cât și în cel civil”, arată documentul.
Prin realizarea acestei investiții se urmărește îmbunătățirea activităților de cercetare științifică și
dezvoltare tehnologică desfășurate și care urmăresc creșterea nivelului de
securitate și sănătate în muncă pentru activitățile care se desfășoară în industrii cu pericol de atmosfere explozive, prin reducerea riscului de formare a atmosferelor explozive, o dată cu identificarea timpurie și de la distanță a unor potențiale scurgeri de gaze periculoase.
În același timp, aparatura achiziționată urmărește creșterea capacității institutului în ceea ce privește
investigarea tehnică a evenimentelor de tip explozie din industriile care extrag, procesează, exploatează, transportă sau stochează substanțe explozive gazoase.
Monika BACIU