Ziua Internationalã a persoanelor vârstnice marcatã de DSP Hunedoara

Ziua Internationalã a Persoanelor Vârstnice este o zi specialã în întreaga lume si este sãrbãtoritã  în data de 1 octombrie a fiecarui an si ne reaminteste cât de valorosi sunt oamenii, indiferent de vârsta lor.
Anul acesta, reprezentantii Directiei de Sãnãtate Publicã Hunedoara vor marca aceastã zi printr-o campanie a cãrui slogan este “Categoria  +60 conteazã!”,iar tema este „Pasi spre viitor: încurajarea talentelor, a contributiilor si a participãrii persoanelor vârstnice în societate”.
Sãrbãtoarea vârstnicilor a fost instituitã în decembrie 1990 de Adunarea Generalã a Organizatiei Natiunilor Unite, în baza Rezolutiei nr. 45/106. În domeniul protectiei sociale a populatiei, Consiliul Europei a adoptat, la 3 mai 1996, Carta Socialã Europeanã, care vizeazã dreptul la protectia sãnãtãtii, la securitatea socialã si medicalã, cât si dreptul de a beneficia de servicii sociale. Carta a fost semnatã de România la 15 mai 1997 si a fost ratificatã prin legea nr. 74/1999. Astfel, a fost adoptatã Legea nr. 17/2000 privind asistenta socialã a persoanelor vârstnice. Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul legii, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilitã de lege.
Uniunea Europeanã se confruntã cu un fenomen accentuat de îmbãtrânire a populatiei. Conform ultimelor previziuni ale Eurostat, publicate în 2008, pânã în 2060 în Uniunea Europeanã vor fi numai douã persoane de vârstã activã (între 15 si 64 ani) pentru fiecare persoanã de peste 65 de ani, în  comparatie cu raportul actual de patru la unu. Aceastã tendintã se asteaptã sã atingã punctul culminant între anii 2015 si 2035, când grupul numeros al generatiei „baby boom” va fi la vârsta pensionãrii. Aceastã schimbare poate fi pusã pe seama efectului combinat al ratei scãzute a natalitãtii si al cresterii sperantei de viatã. Începând cu anul 1960, speranta de viatã a crescut cu opt ani, iar  prognozele demografice pe urmãtorii patruzeci de ani anticipeazã cresterea sperantei de viatã cu încã cinci ani. De retinut faptul cã în anul 2030 se estimeazã cã populatia cu vârsta peste 60 de ani va numãra 1,4 miliarde de persoane.
Scopul campaniei este favorizarea si extinderea contributiei efective a vârstnicilor la nivelul familiei, al comunitãtii si societãtii, în general, în concordantã cu nevoile, preferintele si drepturile lor fundamentale.
La nivel mondial ritmul de crestere al populatiei vârstnice, raportat la populatia totalã este mai sustinut, unul din factorii favorizanti constituindu-l mãrirea substantialã la nivel global a sperantei de viatã, de la 62,4 ani (între 1980-1985), la 75,9 ani (între 2045 si 2050).
Durata medie de viatã în România a înregistrat o crestere constantã în ultimii 30 de ani. Astfel, dacã în perioada 1970 – 1972 durata medie de viatã era de 68,58 de ani, în perioada 2000 – 2002 aceasta ajungea la 71,18 ani, iar în perioada 2002-2004 era de 74,78 de ani. La sexul masculin se înregistreazã în perioada 2011-2013 o duratã medie de viatã de 70,7 ani, iar la sexul feminin 77,86 ani, fatã de 75,47 ani. Astfel, speranta de viatã este scãzutã la sexul masculin în toate judetele, cele mai scãzute niveluri, valori de sub 70 de ani, înregistrându-se în Satu Mare, Giurgiu, Ialomita, Cãlãrasi, Tulcea, Brãila si Botosani.