Z iua Internațională a Muntelui este sărbătorită în fiecare an pe 11 decembrie și reprezintă o oportunitate de a reflecta asupra importanței muntelui în viața noastră cotidiană și în ecosistemele globale. Această zi specială a fost desemnată pentru a evidenția rolul crucial pe care munții îl joacă în furnizarea de resurse esențiale, în menținerea biodiversității și în promovarea recreației în aer liber.

Munții nu sunt doar masive geografice impunătoare, ci și surse vitale de apă dulce, având un impact semnificativ asupra ciclului apei pe planetă. Ei furnizează apă pentru numeroase râuri și bazine hidrografice, alimentând astfel comunitățile umane și ecosistemele terestre în aval. De
asemenea, munții sunt adăpostul a numeroase specii de plante și animale, contribuind semnificativ la diversitatea biologică a planetei.
Ziua Internațională a Muntelui oferă, de asemenea, oportunitatea de a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă aceste regiuni fragile. Schimbările climatice, activitățile umane nesustena­bile, defrișările și poluarea reprezintă amenințări serioase pentru sănătatea și stabilitatea munților. Prin urmare, această zi reprezintă și un apel la acțiune
pentru conservarea și protejarea muntelui,
promovând practici durabile și responsabile.
Organizațiile, comunitățile și persoanele din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Muntelui prin diverse activități, cum ar fi evenimente educative, excursii montane, acțiuni de curățenie și proiecte de conservare. Această zi oferă oportunitatea de a educa publicul cu privire la importanța muntelui și de a stimula angajamentul față de protecția mediului și utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Monika BACIU