Zeci de mii de analize pentru a testa calitatea apei

C alitatea apei din Valea Jiului este monitorizată zilnic. Calitatea apei care curge la robinet este importantă pentru reprezentanții ApaServ Valea Jiului.

Reprezentanţii Apa Serv Valea Jiului au precizat că, pentru ei, calitatea apei potabile furnizată abonaţilor reprezintă un etalon al muncii depuse. Pentru a se asigura că apa de băut este la parametri optimi, se fac analize amănunțite ale apei.
”Au fost monitorizați indicatorii privind calitatea apei potabile în conformitate cu Legea Apei nr. 458/2002 revizuită în anul 2011 privind recoltarea la toate stațiile și captările de apă a 1.424 probe de apă realizându-se 15.642
analize și la rețelele de distribuție către consumatorii din întreaga Vale a Jiului a 2.976 probe realizându-se 42.220 analize”, arată un raport al SC ApaServ Valea Jiului.
O evaluare fãcutã de Compania Națională “Apele Române” arãta cã bazinul hidrografic al Jiului are cele mai multe și cele mai lungi sectoare de râuri cu o calitate a apei foarte bunã din punct de vedere fizico-chimic. Sursele de alimentare ale Apa Serv Valea Jiului sunt de o calitate ridicatã, dar chiar şi aşa verificarea și monitorizarea parametrilor de calitate a apei este o obligaţie asumată a celor de la Apa Serv.
În prezent, monitorizarea apei potabile în Valea Jiului este realizatã de Apa Serv pe baza unui program de prelevare din toate orașele Văii Jiului, atât din rețeaua de distribuție, de la rezervoarele de înmagazinare precum și de la rezervoarele de apă potabilă de la fiecare stație de tratare.
Monika BACIU