Zeci de mii de abonati avantajati de investitiile ApaServ Valea Jiului

Zeci de mii de abonati ai societãtii de apã din Valea Jiului simt avantajele investitiilor derulate de societatea de apã de-a lungul timpului.

Prima parte a proiectului finantat pe fonduri europene a vizat „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apã si apã uzatã în judetul Hunedoara (Valea Jiului)”. Peste 118 milioane de lei a costat proiectul care a ridicat gradul de confort pentru abonatii ApaServ.

“APA SERV VALEA JIULUI este Operatorul Regional cu o experientã îndelungatã în accesarea / derularea Proiectelor cu finantare Europeanã.  Ultimul exemplu elocvent îl constituie finalizarea în termen a Proiectului Major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apã si apã uzatã în judetul Hunedoara (Valea Jiului)” finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 în valoare de 143.391.966 lei. Valoarea totalã plãtitã dupã implementare este de 118.406.893 lei. Proiectul a cuprins urmãtoarele componente:

  • Extinderea statiei de epurare a apei uzate Dãnutoni, Valea Jiului pentru deservirea unei populatii de 129.000 p.e.
  • Reabilitarea statiei de tratare a apei Valea de Pesti si a captãrii Lazãru, Valea Jiului pentru deservirea a aproximativ 94.370 locuitori din partea de Est a zonei. Reabilitarea statiei de tratare a apei Jiet si sistemele de clorinare pentru localitãtile Lupeni, Vulcan si Aninoasa pentru deservirea a aproximativ 44.000 de locuitori ai zonei de Nord – Est.
  • Zonarea sistemelor de alimentare cu apã din Valea Jiului pentru reducerea coeficientului de pierderi”, aratã raportul ApaServ Valea Jiului.

Proiectul a vizat si extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apã si de canalizare în localitãtile: Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan.

În urma implementãrii proiectului s-au obtinut mai multe rezultate.

27,720 km – extindere retele apã din care: Petrosani 11,481 km, Petrila 4,493 km, Aninoasa 4,026 km, Vulcan 7,719 km; 2,084 km – reabilitare retele apã din care: Petrosani 0,918 km, Vulcan 1,166 km; 59,189 km – extindere retele canalizare din care: Petrosani 26,202 km, Petrila 13,778 km, Aninoasa 6,884 km, Vulcan 12,325 km; 2,761 km – reabilitare retele canalizare din care: Petrosani 0,533 km, Vulcan 2,228 km.

“Din economiile proiectului major a fost finantat proiectul minor „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apã si apã uzatã în judetul Hunedoara (Valea Jiului) – economii” Valoare proiect: 5.994.831 lei,  Valoare totalã plãtitã: 5.212.966 lei”, mai aratã raportul.  Operatorul de apã din Valea Jiului a demarat promovarea si pregãtirea Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apã si apã uzatã în judetul Hunedoara (Valea Jiului) – 2014 -2020” în valoare de 323.748.756 lei.

“Proiectul cuprinde urmãtoarele componente: Reabilitare aductiuni – 29,2 km (din care aductiune Cîmpu lui Neag – 4,2 km); Reabilitare retele apã Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani –  69,6 km; Extindere apã Cîmpu lui Neag – 8 km; Reabilitare canalizare Petrila, Petrosani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani  – 47,3 km; Reabilitare o captare apã; Reabilitare douã statii tratare (Taia si Zãnoaga); Statii de pompare – 6 bucãti (2-Petrosani, 2-Lupeni, 2-Uricani)”, mai aratã raportul ApaServ Valea Jiului.

Monika BACIU