WC-uri de peste 3 miliarde de lei, la Petrila

Autoritãtile locale de la Petrila încep anul 2018 în fortã, în ce priveste cheltuirea banilor publici. Trei toalete publice vor fi construite la Petrila pentru care se va cheltui peste 300 de mii de lei.  Mai exact, 342.826,60 lei va costa realizarea unui complex de toalete. Consilierii locali de la Petrila au aprobat, la finalul anului  trecut, proiectul de hotãrâre privind “aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza PT) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie construire toalete publice, în orasul Petrila”.
“Având în vedere problema toaletelor publice din orasul Petrila, mai ales lipsa acestora din locurile cele mai aglomerate si frecventate, luând în considerare faptul cã aceste toatele publice sunt necesare pentru asigurarea normelor de igienã cu precãdere în parcuri si piete publice, tinând seama de faptul cã acest proiect solutioneazã problema asigurãrii unor conditii decente de igienã din orasul Petrila, considerãm cã este necesarã amenajarea unui grup sanitar lângã Parcul Copiilor din orasul Petrila”, aratã documentul.
Grupul sanitar va cuprinde WC pentru bãrbati, WC pentru femei si WC pentru persoanele cu dizabilitãti. Va fi nevoie de 15 luni pentru realizarea toaletelor.
“Durata totalã estimatã de realizare si implementare a proiectului este de 15 luni (din care 8 luni pentru executia propriu-zisã a lucrãrilor)”, mai aratã documentul.
În cadrul proiectului sunt cuprinse specificatii pentru lucrãrile care se vor executa în zona parcului, si anume diverse finisaje, racorduri la bransamentele pentru alimentare cu apã si evacuarea apelor uzate, alimentare cu energie electricã.
Monika BACIU