Virusul gripei porcine, la limita judetului Hunedoara

Este stare de alertã si în judetul Hunedoara, dupã ce au fost confirmate unele focare de pestã porcinã africanã în judetele Timis si Arad.
La nivelul Prefecturii Judetului Hunedoara a fost convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã care a analizat informarea privind necesitatea adoptãrii urgente a mãsurilor adecvate pentru prevenirea aparitiei pestei porcine africane în judetul Hunedoara. În acest sens, au fost aprobate mai multe mãsuri.
Astfel, potrivit Prefecturii Hunedoara “se mentine suspendarea pe o perioadã nedeterminatã a organizãrii târgurilor si aglomerãrilor de animale de pe raza judetului Hunedoara; se va monitoriza desfãsurarea târgurilor neautorizate pentru combaterea comertului ilegal cu animale vii, în mod special porcine; se vor institui filtre de control la toate intrãrile în judet, iar intrãrile dinspre judetele Timis, Arad si Caras-Severin vor fi monitorizate permanent; se vor efectua controale pentru verificarea fiecãrei Unitãti Locale de Sprijin (U.L.S.) privind identificarea suprafetelor de teren propuse aprobãrii C.J.S.U. Hunedoara pentru ecarisarea alternativã, conform normelor legale în vigoare. Se vor efectua controale în unitãtile administrativ-teritoriale din cele 6 zone unde sunt organizate Circumscriptii Sanitar Veterinare (C.S.V.) (Deva, Brad, Orãstie, Hunedoara, Hateg, Valea Jiului) pentru respectarea prevederilor Hotãrârii nr. 2 a C.N.S.S.U”.
Potrivit Prefecturii Hunedoara, se impune pãstrarea unui nivel de alertã ridicat si întãrirea mãsurilor de informare, constientizare si protectie a populatiei, implicarea autoritãtilor si a organismelor de specialitate în actiuni de prevenire, instruirea medicilor de la societãtile comerciale specializate în cresterea si comercializarea de porcine, informarea autoritãtilor publice locale privind mãsurile necesare pentru prevenirea si combaterea acestei boli, intensificarea mãsurilor în scopul respectãrii stricte a igienei în spatiile în care se comercializeazã si se consumã carne de porc.
Monika BACIU