Viitorii mineri ai CEH, trimisi la bibliotecã

Persoanele care vor sã concureze pentru cele 100 de posturi de la mina Vulcan sunt trimise la bibliotecã. Angajarea minerilor, lãcãtusilor si a electricienilor se va realiza pe bazã de concurs scris. Astfel, cei care vor sã sustinã concursul trebuie sã cunoascã bibliografia. Candidatii vor trebui sã treacã prin douã probe scrise.

Cei care doresc sã se angajeze pe posturile scoase la concurs trebuie sã treacã pe la „bibliotecã”. Pe site-ul CEH le-au fost puse la dispozitia viitorilor participanti cursurile din care vor sustine examenul “Test nr. 1 – completarea unui chestionar (care nu necesitã bibliografie), notat cu note de la 1 la 10 (timp stabilit – 8 minute). Test nr. 2 – completarea unui chestionar cu întrebãri de specia-litate (bibliografia se gãseste pe pagina de internet a SCEH SA) notat cu note de la 1 la 10 (timp stabilit – 30 de minute). Înainte de proba scrisã, candidatului i se înmâna un formular în care, dupã sustinerea probei, se va înscrie rezultatul obtinut. Dupã înscrierea rezultatului, formularul va fi semnat si stampilat de cãtre unul din membrii comisiei”, aratã anuntul CEH.  Conducerea Complexului Energetic Hunedoara a stabilit criteriile pentru angajarea celor 100 de persoane la mina Vulcan.  Astfel pentru activitatea minierã cei care îsi depun dosarele trebuie sã fie absolventi de minim 10 clase si sã detinã curs de calificare de miner sau sã fie absolvent de scoalã profesionalã în meseria miner. Totodatã candidatii trebuie sã fie apti “din punct de vedere medical, în baza adeverintei medicale eliberatã de mediul de familie din care sã rezulte cã este apt pentru muncã în conditii de efort sustinut (activitate de subteran)”. În ceea ce priveste posturile de lãcãtusi, candidatii trebuie sã fie absolventi de 10 clase si curs de calificare în meseria de lãcãtus sau absolvent de minim scoalã profesionalã în meseria mecanic masini si utilaje. Se mai cautã si electricieni, iar cei care se înscriu la concurs trebuie sã fie calificati în domeniu. Atât pentru mineri, lãcãtusi si electricieni, cazierul trebuie sã fie curat.

“Nu pot participa la concurs fostii salariati ai societãtii, ale cãror contracte individuale de muncã au încetat în anul 2016, la cererea lor”, mai aratã anuntul. Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sã obtinã cel putin nota 5 la fiecare chestionar ocuparea celor 100 de posturi se va face în ordinea descrescãtoare a notei finale obtinute, pe domeniul la care s-a concurat, nota minimã fiind 5, calculatã cu douã zecimale. “Departajarea concurentilor care au aceeasi notã se va face dupã nota de la chestionarul de specialitate”, mai aratã anuntul. Candidatii declarati “admis în asteptare” sunt candidatii care au obtinut cel putin media 5 la concurs si nu au fost admisi. acestia rãmân pe lista de asteptare în conditiile în care vreunul dintre candidatii declarati admisi nu se prezintã sau nu îndeplinesc conditiile de angajare, sau în cazul în care CEH va mai avea nevoie de angajãri în anul 2017 la mina Vulcan.

Monika BACIU

Un comentariu la „Viitorii mineri ai CEH, trimisi la bibliotecã

  • 25 martie 2017 la 09:08
    Permalink

    destepti baieti examinatorii astia mai nou trebuie sa stii teorema lui pitagora si ceva fizica cuantica ca sa dai la sapa sau lopata tehnologia moderna din mineritul de azi [ cotizatia a ramas tot in jurul a 1500 euro ?]

Comentariile sunt închise.