Venituri estimate de aproape 370 de milioane la CJ Hunedoara

C onsiliul Județean Hunedoara a publicat proiectul de buget aferent acestui an. Documentul prognozează venituri totale de 369.018.000 lei, cheltuielile având aceeași valoare.

Eventualele contestații și propuneri pe marginea bugetului se pot depune până în data de 27 ianuarie.
Potrivit documentului, în baza prevederilor legale, sumele defalcate din taxa pentru valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cuprinse în proiectul de buget al Județului Hunedoara pe anul 2022, în sumă de 56.686.000 lei sunt destinate pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului – 13.851.000 lei; finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap – 23.923.000 lei; programul pentru școli al României – 5.720.000 lei; finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special care frecventează învățământul special – 2.509.000 lei; bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special -1.902.000 lei.
Pentru finanțarea culturii și a cultelor este prevăzută suma de 8.090.000 lei; iar finanțarea căminelor pentru persoanele
vârstnice are prevăzută suma de 249.000 de lei. 442.000 de lei sunt alocați pentru finanțarea burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special.
Anul trecut, CJ Hunedoara a avut
venituri estimate de 353.875.000 lei. Anul acesta se observă o creștere a veniturilor estimate cu peste 15 milioane de lei.
Monika BACIU