Vechimea echipamentelor miniere, lipsa investițiilor și costurile de producție, vinovate de situația CEH

A dministratorul judiciar al CEH arată, în continuare, că vechimea echipamentelor miniere, lipsa investițiilor și costurile de producție și alți factori au dus compania pe marginea prăpastiei. Instanța solicitase nume și prenume, însă, administratorul judiciar arată că nu există persoane vinovate. ”Arată că la societatea a luat ființă prin fuziunea mai multor societăți și că la acea dată debitoarea avea foarte multe datorii care figurau înscrise în evidența contabilă a societăților care au fuzionat, debitoarea se afla astfel în stare de insolvență iminentă iar împrumuturile au fost contractate pentru continuarea activității prin decizia ministerului care este acționar unic și au fost garantate de statul român chiar în anul în care societatea debitoare a luat ființă.
Prin urmare, administratorul judiciar nu poate să aprecieze că vreo persoană din conducerea societății se face vinovată de acumularea acestor datorii.
Mai arată reprezentanta apelantei că echipamentele și utilajele cu care se lucrează au o vechime foarte mare iar acest fapt nu poate fi imputat vreunei persoane, că datorită modificărilor din legislația de mediu achiziționarea certificatelor de emisie de gaze a determinat acumularea de către societate de noi datorii care nu au putut fi suportate de către aceasta și care nu poate fi considerată ca fiind rezultatul faptei unei persoane pentru a atrage răspunderea acesteia”, arată administratorul judiciar, potrivit rolii.ro.
Administratorul judiciar mai arată că ”în cursul anului 2015 debitoarea a beneficiat de un împrumut și un ajutor de stat, ultimul condiționat de elaborarea unui plan de restructurare a societății, care ar fi schimbat natura juridică a ajutorului, în ajutor de stat de restructurare. În caz contrar, trebuia să le restituie sau să prezinte un plan de lichidare voluntară”.
”În ce privește identificarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă insolvența s-a constatat că administratorul judiciar face referiri la cauze anterioare anului 2015, care se mențin și în perioada 2016-2019, fără să le precizeze explicit, cu justificarea că analiza săvârșirii vreunei fapte prevăzute de art.169 se limitează la cei trei ani anteriori deschiderii procedurii insolvenței. Împlinirea termenului de prescripție nu poate fi invocată din oficiu, ci doar de cel protejat de această instituție, adică un eventual pârât într-o acțiune în antrenarea răspunderii. Astfel încât, analiza completă a cauzelor insolvenței trebuie să privească și perioade mai îndelungate, cu atât mai mult cu cât chiar administratorul judiciar recunoaște că există cauze anterioare anului 2015. Analiza cauzelor trebuie efectuată amănunțit, având în vedere mai ales faptul că în contestații s-au invocat fapte și acte juridice determinate, nu generice, ajutoare de stat și împrumuturi, scopul de protecție socială al acestora fiind necesar să fie explicitat de către administratorul judiciar, nu doar enunțat, printr-o analiză cronologică a acestora”, mai arată rolii.ro.
Astfel, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul formulat de administratorul jduiciar al CEH.
Monika BACIU