Valea Jiului, pepinierã de cercetãtori / “Cercetarea ar trebui sã contribuie mai mult la progresul economic românesc”

“Cercetarea nu este scumpã, dar nu este plãtitã. Cercetarea dacã ar fi plãtitã, ar fi mai motivatã si ar trebui sã contribuie mai mult la progresul economic românesc. Din pãcate, firmele cautã sã plãteascã cât mai putin pentru solutiile oferite” – prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai.

Cinci medalii de aur si tot atâtea diplome de excelentã au cucerit profesorii Universitãtii din Petrosani la Salonul International al Cercetãrii, Inovãrii si Inventicii “Pro Invent” de la Cluj Napoca. Valea Jiului este o pepinierã de cercetãtori, iar asta o dovedesc cele mai prestigioase institutii din Valea Jiului. Alãturi de INSEMEX, cei de la Universitatea Petrosani completeazã tabloul cercetãrii românesti.

„Activitatea de cercetare se finalizeazã prin contracte cu beneficiarii sau contracte nationale sau internationale ale cãror rezultate le valideazã productia si de asemenea prin o serie de brevete de inventie, care apoi sunt valorificate tot de cãtre unele firme sau beneficiarii activitãtilor noastre de studiu sau de cercetare, brevete care deja au început sã se mãreascã la noi în Universitate si care participã la o serie de competitii nationale si internationale”, a declarat rectorul Universitãtii Petrosani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai.  Fãrã cercetare nu putem gândi viitorul unei economii sãnãtoase, este de pãrere rectorul institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului. Cei de la Universitatea Petrosani cautã sã realizeze solutii tehnice moderne pentru partenerii lor.

“Activitatea de cercetare este o activitate permanentã, fãrã cercetare nu putem gândi viitorul unei economii sãnãtoase si care trebuie sã fie bazatã pe cunoastere. Cercetarea este tocmai aplicarea unor notiuni si cunostinte teoretice în folosul economiei, în folosul firmelor. Activitatea de cercetare îsi dezvoltã gândirea, îti dezvoltã perspicacitatea. Activitatea de cercetare înseamnã creativitate aplicatã. De aceea insistãm permanent ca sã realizãm parteneriate si sã rezolvãm unele probleme pe care firmele de au. Când ei ne sesizeazã o problemã pe care o au în activitatea practicã, împreunã cu colegii nostri si împreunã cu studentii cãutãm sã vedem care sunt cauzele care au generat aceste nefunctionalitãti sau cãutãm sã le îmbunãtãtim si sã le usurãm munca pentru a realiza o productie si o productivitate sporitã”,  a mai spus sursa citatã.

3-1

Companiile miniere ar trebui sã fie unele dintre beneficiarele cercetãrilor profesorilor de la Universitatea din Petrosani, dar din lipsa fondurilor cei de la CEH, companie care a fost conceputã ca fiind continuarea activitãtii miniere si energetice, nu dispun de astfel de fonduri. Chiar si asa, colectivul de cercetãtori ai Universitãtii Petrosani a inventat mai multe metode care au aplicabilitate în minerit.

“Ne cer ajutorul în mãsura posibilitãtilor si în mãsura fondurilor pe care le au pentru cercetare, adicã foarte putin. Totusi am reusit sã obtinem un grant national în 2013 care a demarat în 2014 si se finalizeazã în acest an, iar cercetãrile au generat o inventie care a fost premiatã la un salon national de inventicã de la Cluj-Napoca, o solutie care prevede o sustinere individualã a abatajelor mai simplã, fiabilã, cu un consum mai mic de materiale si care sã fie mai eficientã decât cele clasice care se folosesc astãzi. Încã mai avem expertizã si ne ocupãm de asemenea solutii tehnice si tehnologice. Noi am fãcut un prototip si costul acestui prototip este sub costul actual al metodelor de sustinere existente, pentru ei nu ar fi un cost suplimentar, ar trebui sã gãseascã doar firma care sã realizeze aceste sustineri”, ne mai spune rectorul Universitãtii Petrosani si în acelasi timp inventatorul unor metode cu aplicabilitate în sectorul minier.  Cercetãtorii sunt descurajati de lipsa finantãrilor, iar acest lucru poate avea un impact negativ asupra dezvoltãrii economice.  “Cercetarea nu este scumpã, dar nu este plãtitã. Cercetarea dacã ar fi plãtitã, ar fi mai motivatã si ar trebui sã contribuie mai mult la progresul economic românesc. Din pãcate, firmele cautã sã plãteascã cât mai putin pentru solutiile oferite”,  a conchis profesorul universitar. Cadrele didactice de la Universitatea din Petrosani s-au întors de la Cluj Napoca cu cinci medalii de aur si diplome de excelentã pe care le-au obtinut pentru diferite inventii.

Monika BACIU