Utilitatea Platformei de Inovare Eu-Antreprenor

Universitatea din Petroșani în calitate de beneficiar, împreună cu partenerul Universitatea din București, derulează Proiectul POCU/379/6/21/125144 ,,EU – ANTREPRENOR – creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”, ce este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, OS.6.7, 6.9, 6.10, care se va derula pe perioada 27 mai 2019 – 27 mai 2021. În cadrul acestui proiect, un rol deosebit de important pentru implementarea activităților îl are Platforma de Inovare Eu – Antreprenor care poate fi accesată la adresa: https://eu-antreprenor.eu/, de către experți, studenți și cadrele didactice implicate în proiect prin intermediul unui user name și parolă. Administrarea acestei platforme este realizată din partea Universității din Petroșani de către un Expertul IT platformă inovare, care a stabilit caracteristicile tehnice și configurația platformei de inovare online, a integrat conținutul tematic al acesteia, a elaborat instrucțiunilor specifice de utilizare a platformei online de către studenți și au fost înregistrați studenții înrolați în grupul țintă și a bazei de date cu agenții economici.
Pe Platforma de Inovare Eu – Antreprenor – platformă online pentru abordarea inovatoare – informarea și consilierea profesională a studenților, se regăsesc următoarele resurse: O bază de date cu peste 200 de agenți economici; Consilierea profesională realizată prin aplicarea unui test de consiliere profesională: Ce meserie vi se potrivește?; Evaluarea potențialului antreprenorial care este realizat prin aplicarea unui test de competențe antreprenoriale și Relația cu piața muncii unde pot fi accesate următoarele site-uri: https://www.anofm.ro/; https://www.eures.anofm.ro/hunedoara; https://ejobs.ro; https://hipo.ro, prin intermediul cărora pot fi identificate diverse locuri de muncă.
Așadar, toți absolvenții care au ieșit din grupul țintă se pot informa cu privire la locurile de muncă vacante, existente pe această platformă. Totodată, ei vor avea acces pe această platformă pentru a se informa cu privire la activitățile ce se derulează sau urmează a se derula în următoarea perioadă de implementare a proiectului.