USL – Solutia pentru eliminarea dezastrului produs de guvernãrile Boc & Ungureanu

Ioan Rus, candidatul USL pentru Camera Deputatilor pe colegiul Valea Jiului-Est, sustine cã guvernarea USL poate salva România, în general, si Valea Jiului în mod special. Ioan Rus a punctat, pentru exemplificare nedreptãtile si lipsa de profesionalism a guvernãrii Boc-Ungureanu si efectele imediate ale guvernãrii USL si mãsurile ce vor fi aplicate dupã alegerile din 9 decembrie 2012, dacã USL si candidatii sãi vor câstiga alegerile.

 ”Programul de guvernare al USL este unul realist, cu mãsuri economice si sociale simultane, mãsuri care sã redea demnitatea populatiei si sã o smulgã din sãrãcia acutã, în care am fost cu totii aruncati de fosta guvernare. Majoritatea dintre aceste mãsuri sunt deja negociate cu FMI. Toate nedreptãtile fãcute de guvernarea PDL, toate tãierile care au sãrãcit România vor fi reparate ” – a declarat Ioan Rus, candidat USL pentru Camera Deputatilor.

Guvernarea USL a început repararea nedreptãtilor, programul de guvernare va scoate România din sãrãcie

*A început reîntregirea salariilor, înapoierea retinerilor din pensii si plata unor drepturi ale mamelor si ale pensionarilor minieri.

*Vor fi reacordate ajutoarele, drepturile tuturor categoriilor sociale si profesionale pãgubite de fosta guvernare Boc-Ungureanu.

REDUCEM TREPTAT, în urmatorii 4 ani, CAS-UL DATORAT DE ANGAJATOR cu 5 puncte procentuale, concomitent cu cresterea progresivã, pânã în anul 2016, a salariului minim pe economie pânã la 1.200 RON.

REDUCEM TVA LA PRODUCATORII AGRICOLI de la 24% la 9%, iar 15% se

întoarce la producator în momentul în care prezinta factura. Masura va fi valabila doar pentru productie si nu pe lantul de prelucrare. Stimulam astfel producatorii interni si reducem evaziunea fiscala din agricultura.

*Dupa 4 ani de mandat al guvernului USL, TVA VA REVENI LA NIVELUL DE

19%.

Pastram plafon 16% si introducem, pe parcursul mandatului,

IMPOZITUL DIFERENTIAT PE VENITUL SALARIAL CU DEDUCTIBILITATI FISCALE: cote de 8%, 12% si 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit.

REDUCEM la jumatate NUMARUL DE TAXE PARAFISCALE.

CRESTEM DEDUCTIBILITATEA CHELTUIELILOR în cercetare si dezvoltare de la 20% la 50%.

COMPENSAM MEDICAMENTELE în mod real cu 90% pentru pensionarii cu

pensii sub 1000 de RON.

Asiguram RECONDITIONAREA SI DOTAREA PÂNA ÎN ANUL 2016 A

AMBULATORIILOR DE SPECIALITATE din spitale prin programul POR, prin alte programe comunitare, prin programul cu Banca Mondiala sau prin finantare de la Ministerul Sãnãtatii.

Sprijinim investitiile private în CONSTRUCTIA SI DOTAREA DE SPITALE NOI, prin garantarea creditelor de catre statul român si subventionarea partiala a

dobânzilor.

EXTINDEM SISTEMUL SMURD LA NIVEL NATIONAL, cu contributia

Autoritatilor locale. Extindem echipajele SMURD la nivel rural în colaborare cu

Autoritatile locale si continuam programele multianuale de dotare ale

serviciilor de ambulanta si SMURD.

POLITICI SOCIALE

Sprijin pentru cei în nevoie, repararea nedreptãtilor fãcute de Guvernul Boc-Ungureanu.

INDEXAM PENSILE CU RATA INFLATIEI, conform prevederilor legii si în

limitele bugetului.

CRESTEM RESPONSABILITATEA INDIVIDUALA PRIVIND PENSIILE:

introducem un sistem de conturi individuale de economisire pentru

pensia publica (Pilon I).

MULTIPLICAM RESURSELE DE VENIT PENTRU BATRÂNE.E prin

introducerea sistemului facultativ de pensii ocupationale. Sustinem

veniturile pentru stimularea pe termen lung a profesiilor cu grad mai

mare de uzura.

MODERNIZAM SISTEMUL ASISTENSEI SOCIALE prin transformarea

acestuia dintr-un sistem pasiv în unul proactiv de sus.inere a familiei

prin schimbarea accentului de pe asisten.a acordata individului pe

construirea masurilor de protec.ie sociala în jurul protectiei familiei.

ÎNTARIM COEZIUNEA SI INCLUZIUNEA SOCIALA prin politici de

reducere a saraciei, pentru 580.000 persoane, pâna în anul 2020.

APLICAM CONCEPTUL EUROPEAN DE “ECONOMIE SOCIALA” pentru

cresterea ratei de ocupare a persoanelor provenind din grupurile

defavorizate, inclusiv a minoritatii rome.

Definim clar categoriile vulnerabile care au nevoie de AJUTOR

SUPLIMENTAR PENTRU PLATA FACTURII LA ENERGIE si liberalizarea

Pietei de energie electrica si gaz natural pentru categoriile de

consumatori care pot plati pretul pietei.

REFORMAM SISTEMUL DE ASISTENTA SOCIALA în baza a doua

principii: proximitatea (sprijinul merge cât mai aproape de beneficiar)

si reciprocitatea (ajutorul social este conditionat de participarea la

anumite activitati ale comunitatii).

DEZVOLTAM SERVICII SOCIALE pentru îngrijirea copiilor si a

persoanelor dependente de familie si sprijinim recunoasterea muncii

la domiciliu.

Mãsurile guvernãrilor Boc, care au sãrãcit acut România

A IGNORAT CU BUNÃ STIINTÃ SISTEMUL DE SÃNÃTATE, a închis spitale, institute de cercetare, a determinat emigrarea medicilor si a cadrelor sanitare, a lasat categorii întregi de bolnavi fara medicamentatia indispensabila periclitând nivelul de sanatate si speranta de viatã a românilor.

A ABANDONAT SIGURANTA CETÃTENILOR, a desfiintat sectii de politie, a redus personalul Ministerului de Interne, generând o crestere a infractiunilor împotriva persoanei sau a proprietãtii.

A SUBFINANTAT CRONIC ARMATA si a erodat credibilitatea României ca membru NATO.

A POLITIZAT JUSTITIA, a subordonat institutiile fundamentale ale acesteia pentru a proteja grupurile de interese din sfera PDL si pentru a hãitui adversarii politici sau din societatea civila, ducând la scaderea dramatica a încrederii în lege si în aplicarea corecta a acesteia.

A DISTRUS INSTITUTIILE CARE PUTEAU SA PROTESTEZE, a dezmembrat

sindicatele, a politizat societatea civila, a adus numeroase structuri media la

faliment, a demonizat orice contestatar, a folosit institutii ale statului pentru a

pune presiune pe cei cu alte puncte de vedere.

A LÃSAT FÃRÃ SUBVENTII MINERITUL DIN VALEA JIULUI, cu intentia de a-l închide total, fãrã sã tinã seama de o zonã care nu-i aducea foloase personale.

S-AU TÃIAT:

* salariile bugetarilor cu 25%

* indemnizatia pentru cresterea copilului cu 15%

* indemnizatiile acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Stiintã din România si membrilor Academiei de Stiinte Tehnice din România cu 25%

* Cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valutã si alte drepturi în valutã si în lei ale personalului trimis in misiune permanentã ss respectiv temporarã în strãinãtate cu 25%

* Cuantumul drepturilor specifice pentru activitãtile desfãsurate în institutiile de apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã cu 25%

* ajutorul de somaj cu 15%

* salariile preotilor cu 25%

* renta viagerã a sportivilor cu 25%

* compensatia lunarã pentru chirie cu 25%

* salariile angajatilor BNR, CNVM, CSSPP si CSA cu 25%

* cuantumul brut al pensiilor cu 15% (valoarea punctului de pensie scade la 622,9 lei)

* cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Române si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de Stiintã din România cu 15%

* ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor

* indemnizatiile prevãzute de Legea nr. 341/2004 Legea recunostintei fatã de eroii-martiri si luptãtorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fatã de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare

Nu s-au mai acordat:

* pensiile anticipate

* trusoul pentru nou-nãscuti

* biletele de odihnã pentru pensionari

* ajutorul pentru tinerii cãsãtoriti

* indemnizatii la iesirea la pensie, retragere sau la trecerea în rezervã

2 comentarii la „USL – Solutia pentru eliminarea dezastrului produs de guvernãrile Boc & Ungureanu

Comentariile sunt închise.